5,9 miljoner människor har hittills flytt från Ukraina sedan Rysslands anfall i slutet av februari enligt FN:s flyktingorgan UNHCR.  

Ungefär 36 000 av dem har kommit till Sverige och av dessa har 78 stycken kommit till Håbo kommun.

Det motsvarar tre ukrainska flyktingar per 1 000 invånare, vilket är flest i Uppsala län, rapporterar nyhetsbyrån Newsworthy.

Flest kvinnor

Av de 78 ukrainska flyktingarna i Håbo är 49 kvinnor och 29 män. I hela riket finns nu 21 597 kvinnor och 10 581 män från Ukraina.

Totalt, om man även räknar­ dem som inte är från Ukraina, finns 96 personeri Migrationsverkets system i Håbo.

Detta kan jämföras med flyktingkrisen 2015 då 162 877 sökte personer asyli Sverige och den sista december fanns 181 890 personer i Migrationsverkets system.

Av dem fanns 128 i Håbo. Det motsvarar 6 asylsökande per 1 000 invånare.

I det fallet var Håbo bland de kommuner som tog emot färst asylsökande.

I hela riket finns nu 21 597 kvinnor och 10 581 män från Ukraina.

Högsbo kommun har tagit­ emot 160 personer, vilket motsvarar 28 per 1 000 invånare. Det är flest i landet.