Förra veckan vaknade vi upp till en ny och otäck värld som skrämmer ur så många olika perspektiv. Vi kommer att tvingas leva i en mer oförutsägbar tid som kommer att påverka oss alla, både direkt och indirekt.

https://www.mitti.se/nyheter/manga-vill-veta-var-skyddsrummen-finns-i-stockholm/repvcb!6Ai9BLFJwKEJ370kb0cloA/

Lokaltidningen Mitt i är en politiskt oberoende tidning. Vi tar inte ställning för eller emot politiska förslag och idéer. Vår uppgift är att redovisa fakta och redogöra för alla sidors infallsvinklar. Vi granskar politiker och politiska beslut. Vi ser till att medborgare får en verklighetsförankrad bild av beslut, händelser och skeenden i samhället.

En sådan här dag sätter det vår tidningsutgivning i ett skarpare ljus. Vårt ansvar och roll i samhället kan inte överdrivas, vårt oberoende och granskande av samhället är ett vaccin mot desinformation. Vi står för en saklig faktagranskande journalistik och är tillsammans med andra mediehus i Sverige själva ryggraden i vår demokrati. 

https://www.mitti.se/nyheter/hesa-fredrik-tutar-pa-mandag-och-det-ar-bara-ett-test/repvcc!HDqxKyP8Y4jIat4tU6rECg/

Vi lever i ett land där yttrandefriheten finns inskriven i grundlagen, där medier och journalister kan verka fritt, utan att riskera att fängslas eller kontrolleras av statlig makt, vilket är motsatsen till de journalistiska förutsättningarna i Ryssland. 

Det som nu pågår framför våra ögon i Ukraina är ett krig mot staters rätt till självbestämmande, ett krig mot folkrätten och människors rätt till saklig information.

I grunden är det ett krig mot demokratin. I den frågan står vi inte oberoende. Vi står bakom kampen för frihet, självbestämmande och demokrati.

https://www.mitti.se/nyheter/har-koar-flest-flyktingar-fran-ukraina-for-asyl/repvcc!or5E4h3emyVMa2eqPByk@Q/

Lokaltidningen Mitt i vill härmed ge möjlighet till alla er som läsare att stötta Ukrainas folk. Vi har valt att göra det tillsammans med andra gratistidningar i hela Sverige genom att stötta UNHCR, Rädda Barnen och Unicef som säkerställer att era bidrag kommer till nytta för Ukrainas medborgare.