Tidsvinst. I framtiden ska det bara ta runt tio minuter att åka mellan Fridhemsplan och Älvsjö station. Nu finns två förslag på hur sträckan ska dras. Foto: Region Stockholm/Sacharias Källdén

Så kan nya t-banelinjen mellan Fridhemsplan och Älvsjö dras

Planerna på en t-banelinje mellan Fridhemsplan och Älvsjö har fått fastare form. Nu finns två förslag på två sträckningar, som allmänheten kan ta ställning till.

  • Publicerad 11:08, 3 jun 2021

I framtiden ska det bara ta 10–11 minuter att åka mellan Fridhemsplan och Älvsjö. Det blir en rejäl tidsvinst för tiotusentals resenärer, som bor och verkar i både förorten och innerstaden.

Planerna har funnits länge, men nu har de fått fastare form. I början av juni presenterade Region Stockholm två alternativ till sträckningar. Den ena förslaget är Fridhemsplan-Hornstull-Södersjukhuset-Årstafältet-Östberga-Älvsjö. Det förslaget kallas "Öst", är 9,6 kilometer långt och har en restid på 11,5 minuter.

Det andra förslaget kallas "Väst" och har sträckningen Fridhemsplan-Liljeholmen-Årstaberg-Årstafältet-Östberga-Älvsjö. Här blir sträckan 7,8 kilometer och restiden cirka 10 minuter.

Samråd till 30 juni

Nu kan allmänheten tycka till om de omfattande byggplanerna. Samrådet pågår den 2–30 juni. Länken finns på Region Stockholms webbsida, där man också kan få detaljerad information om vad alternativen innebär.

Ett par aspekter är tidsvinsten och antalet beräknade resenärer. Med alternativ Väst blir restiden något kortare och antalet resenärer förväntas bli något fler.

Däremot blir närheten till arbetsplatser och bostäder något större med alternativ Öst. Det beror inte minst på att Södersjukhuset, som är en stor arbetsplats, knyts samman med t-banenätet.

Nya bostäder

Region Stockholm väger också in möjligheten att bygga nya bostäder längs den nya linjen. Längs sträckan Öst är möjligheten mindre eftersom den går via områden man betraktar som färdigbyggda, med undantag av Årstafältet. Alternativ Väst anses däremot göra många nya bostäder möjliga i Liljeholmen och Årstaberg.

Andra aspekter som Region Stockholm väger in när man utreder alternativen är byggkostnad, miljöpåverkan och hur sträckningen avlastar annan kollektivtrafik. De synpunkter som kommer in under samrådet ska också vägas in.

Beslut om sträckningen ska tas vintern 2021/2022. Byggstart är beräknad till 2025 och byggtiden förväntas bli nio år.

Samråd pågår till 30 juni

Om sträckan Fridhemsplan-Älvsjö blir verklighet blir det den första t-banelinjen som inte passerar T-Centralen.

Samråd pågår tom den 30 juni. Synpunkter lämnas via Region Stockholms webbsida, via mejl (registrator.fut@sll.se) eller per brev: Förvaltning för utbyggd tunnelbana, Box 225 50, 104 22 Stockholm. Märk kuvertet ”Samråd Tunnelbana till Älvsjö”