Stora planer. Hundratals nya bostäder och ett nytt centrum närmare pendeltågsstationen är kommunens plan. "Tanken är att det med ett centrum vid stationen ska bli en bättre tillgång till kollektivtrafik och till service", säger säger Petri Salonen (C). Foto: Sacharias Källdén

Så kan nya Jordbro centrum se ut

Ett nytt centrum nära stationen och över 1000 nya bostäder. Så ser kommunens planer ut för Jordbro de närmaste åren. En plan som också innebär att dagens centrum ska jämnas med marken.

  • Publicerad 16:00, 26 apr 2021

Det finns en väldigt stark kärlek för den här platsen.

Frågan om en upprustning av Jordbro centrum har stötts och blötts under 20 års tid, men nu tyder mycket på att det verkligen kommer att ske stora genomgripande förändringar där en ny stadsbild träder fram.

Sker i flera etapper

Omdaningen av Jordbro sker i tre etapper. Detaljplanen för den första etappen vann laga kraft i julas och omfattar 380 nya bostäder och en ny skola intill det nuvarande centrumet. Den andra etappen ska ut på samråd där Jordbroborna får tycka till innan sommaren. I den är tanken att ett nytt affärscentrum ska byggas upp vid stationen tillsammans med nya bostadshus, som ska rymma flera hundra bostäder.

Och i den tredje etappen rivs dagens Jordbro centrum och nya bostäder byggs på platsen.

– Tanken är att det med ett centrum vid stationen ska bli en bättre tillgång till kollektivtrafik och till service, säger Petri Salonen (C), ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Dagens Jordbro centrum. Foto: Sacharias Källdén

Trygg blandstad är planen

Det nya stationsnära centrumet föreslås bestå av lokaler i bottenvåningar på bostadshus. På så sätt vill kommunen bygga en blandstad med både bostäder och butiker, restauranger och serviceställen.

Förhoppningen är att en miljö som är levande stora delar av dynget därmed skapas, vilket förväntas skapa trygghet.

Vad gäller fördelningen hyresrätter respektive bostadsrätter är det en fråga för de kommande fastighetsägarna och inte för kommunen.

Ny placering. "Ungefär här ska centrum ligga", närmare pendeltåget. Foto: Sacharias Källdén

Hoppas på bostadsrätter

Men Haninge kommun har en tydlig viljeinriktning.

– Ambitionen som kommunledningen har är att det ska byggas balanserat med bostadsrätter och hyresrätter, säger Petri Salonen. Och i synnerhet i Jordbro är det bra om det blir fler bostadsrätter.

Varför då?

– Det är många som bor i Jordbro som önskar sig en bostadsrätt och vill stanna kvar. Det finns en väldigt stark kärlek för den här platsen, och många som har bott här vill bo i bostadsrätt. Och då kan vi bygga snygga bostadsrätter också här så kan man bo kvar i Jordbro.

Vad är de stora vinsterna med förändringen av centrala Jordbro?

– Det blir en rejäl modernisering och upprustning av centrala Jordbro, ett helt nytt Jordbro. Det blir fler fräscha bostäder och butiker, det blir tryggare. Vi kan bygga en bättre stadsbildning här, så jag tror att det blir ett mycket attraktivare Jordbro här än vad det har varit innan.

Så görs centrala Jordbro om i tre etapper

Etapp 1: Området där före detta Jordbromalmsskolan ligger bebyggs med två bostadskvarter i tre till sex våningar med sammanlagt omkring 380 bostäder. Tillsammans med det ökade antalet bostäder i området planeras en naturnära F-9-skola i en del av Hurtigs park. Detaljplanen vann laga kraft den 24 december 2020 och förberedande arbeten har inletts.

Etapp 2: Omfattar det tänkta nya centrumet invid pendelstationen, ett nytt kultur- och föreningshus samt flera hundra nya bostäder med butiks- och servicelokaler i markplan. Detaljplanen för etappen går ut på samråd under senvåren.

Etapp 3: Här planeras det nuvarande centrumet rivas och ge plats för nya bostäder och en del servicefunktioner. Etappen är inte påbörjad.

Källa: Haninge kommun

Visa merVisa mindre

Vad tycker du om ett nytt Jordbro centrum vid stationen?

Foto: Sacharias Kallden

Ingrid Lundvall, Jordbro

– Det tycker jag är jättebra. För oss som har svårt att gå och är trötta i kroppen är det bra att man kan åka kommunalt ända fram till centrumet.

Foto: Sacharias Källdén

Ibrahim Sanjakdar, Jordbro

– Centrumet är nära oss, vi bor precis intill. Så jag tycker det skulle vara bättre om man inte flyttade på det.

Najib Regragui som bor i Jordbro tillsammans med sina döttrar Norhan (t.v.) och Wijdane (t.h.) Foto: Sacharias Källdén

Najib Regragui, med döttrarna Norhan och Wijdane, Jordbro

– Perfekt, det är dags. Vi vill absolut att det görs. Som det ser ut nu är det olämpligt att ha centrumet på nuvarande plats. Antalet Jordbrobor ökar och ökar och folk vill ha ett riktigt centrum som i Handen. Så det är dags att ta hänsyn också till Jordbr, säger Najib.

Foto: Sacharias Källdén

Maisoon Farid, Brandbergen

– Jag tycker att man skulle kunna renovera det centrum som finns och sätta på tak. Det är inte så långt härifrån till tågstationen.

Foto: Sacharias Källdén