Ropsten. Här tycker många att det är trist. Foto: Pekka Pääkkö

Så kan framtidenskollektivtrafik bli på Lidingö

Stockholm står inför den största utbyggnadsfasen av kollektivtrafiken sedan 1960-talet. Region Stockholm jobbar med sin långsiktiga plan för kollektivtrafiken till år 2030 och 2050 och alla vill ha sin del av kakan. Här är gobitarna som Lidingö stad vill att regionen ska satsa på.

  • Publicerad 07:00, 20 sep 2021

Koppla ihop spårväg city med Lidingöbanan

I dag går Spårväg City mellan Waldemarsudde på Djurgården och T-Centralen på Klarabergsgatan. Det finns en järnvägsplan för att förlänga sträckan från Djurgårdsbron till Frihamnen.

Men Lidingö stad vill gå längre och låta linjen gå till Ropsten för en smidig sammankoppling med Lidingöbanan.

Staden menar att detta skulle göra resandet enklare för alla som på södra ön, runt hälften av Lidingös invånare.

Regionen stänger inga dörrar och nämner förändringen i vaga ordalag i sin remiss i samband med att Norra Diurgårdsstaden ska få en bra kollektivtrafiklösning. Samtidigt har Regionen pausat all utredning om den här förlängningen. Det duger inte, tycker Lidingö stad och hävdar att det här är den viktigaste åtgärden i kollektivtrafikplanen. Helst ska den genomföras före 2030.

Dessutom har Lidingö redan betalat genom att upplåta av mark vid AGA station vagnhallen som är öppen även för fordon som går utanför Lidingö. Och så har vi förstås nya Lidingöbron med dubbelspår.

Lång resa. Ida Nilsson bor i Tyresö och pluggar på folkhögslola på Lidingö. För att komma hemifrån till skolan krävs fyra eller fem byten. Om spårväg city kopplades ihop med Lidingöbanan skulle det innebära att hon kunde hoppa på spårbunden trafik redan i city med mycket färre byten som resultat. Ändå är Ida ganska nöjd med kollektivtrafiken. "Det är när det är rusningstrafik det är mest jobbigt, säger hon. Foto: Pekka Pääkkö

Direktbuss till stan från Rudboda

Buss 6 är en av de blå stadsexpressbussarna som går genom Stockholm. Just 6:an går mellan Ropsten och Karolinska sjukhuset. Planen är att förlänga denna över Lidingöbron och hela vägen ut till Rudboda åt ena hållet och till Solna centrum åt det andra .

Lidingö stad tackar inte nej till detta. "Ett välkommet tillskott på direktförbindelser bortom Ropsten", skriver de i sitt yttrande till Regionen.

Det finns inga konkreta planer på när 6:an skulle kunna dras från Ropsten vidare till Lidingö centrum och Rudboda. Sådana behövs anser staden.

Ett starkt argument för att snabbt dra om 6:an är att åtgärden skulle avlasta Ropsten. Här väntas nämligen avstigande busstrafikanter öka med 50 procent fram till 2050.

Värtabanan. Kan i framtiden användas för fiffiga omstigningar, till exempel till Roslagsbanana. Var och när är oklart. Foto: Pekka Pääkkö

Det tar onödigt lång tid att ta sig från Lidingö till grannorterna i norra Stockholm. Många av Rosagsbanans och Tvärbanans stationer ligger ganska nära Ropsten och Lidingö. Till exempel Roslagsbanans station Universitetet. Men kopplingarna till Lidingöbanan och busstrafiken vidare ut på ön är inget att hurra för menar staden.

Lösningen skulle kunna vara att utnyttja Värtabanan, en järnvägslinje mellan Värtahamnen och Karlberg station/Stockholm norra. Den korsar Roslagsbanan. Längs den skulle man kunna hitta fiffiga omstigningsplatser till Roslagsbanan, kollektivtrafik genom Norra Djurgårdsstaden och till Värtahamnsområdet.

Ropsten. Petra Mattila Edwin Ivemark och Anna Andersson pluggar på Nyckelviksskolan. De kommer från olika håll i Stockholm och passerar dagligen Ropsten. Det är inte så himla illa, tycker Petra. "Vi tecknade av Ropsten och det är faktiskt ganska vackert med de gamla industrierna". Edwin tycker ändå att bussterminalen är trist. Anna Andersson gillar särskilt att åka Ldingöbanan över bron. "Sån fin utsikt". Foto: Pekka Pääkkö

Sorgebarnet Ropsten

Det är trist, blåsigt och långt att springa mellan olika bussar, tunnelbanor och tåg. En del tycker att det är otryggt.

Ändå är Ropsten den viktigaste knutpunkten för Lidingöborna. Visst kommer platsen att fräschas upp i takt med att nya Djurgådsstaden byggs vidare. Men det räcker inte tycker Lidingö stad.

Ropsten bör omfattas av planering för effektivisering och förbättring, inom ramen för kollektivtrafikplanen, inte bara när man talar om Norra Djurgårdsstaden.

I framtiden kommer allt fler att stiga om i Ropsten. Regionens mätningar talat om runt 50 procent fler omstigande bussresenärer än idag.

Lidingöbanan. Kan den kanske ta en sväng förbi centrum? Foto: Pekka Pääkkö

Lidingöbanan till centrum

Idén med med tunnelbana till Lidingö centrum är mer eller mindre övergiven i och med att Lidingö inte vill bygga fler bostäder, något som krävs för att stat och region ska göra stora investeringar i kollektivtrafik.

Men drömmen att skapa ett kollektivtrafiknav i Lidingö centrum genom att dra Lidingöbanan genom centrum lever vidare.

Med allra största säkerhet blir det dyrt. Det kan också blir svårt med tanke på höjdskillnader, befintliga vägar och annan bebyggelse. Men även även om man kommer fram till att det är omöjligt av någon anledning förtjänar i alla fall saken en rejäl genomlysning anser Lidingö stad. Regionen har inte alls tagit upp frågan i kollektivtrafikplanen. Men den hör hemma där, understryker staden.

Omdragningen skulle göra resmöjligheterna mellan södra Lidingös stora bostadsområden och Lidingö centrum mycket bättre.