Distansundervisning, stängda fritidsgårdar och ökad ungdomsarbetslöshet. Pandemin har påverkat många unga under det senaste året.

Ungdomsjouren Kraftbyrån i Huddinge skickade ut en enkät till alla grund- och gymnasieskolor i kommunen, till föreningar och på sociala medier för att ta reda på hur unga påverkats av pandemin.

– Tyvärr var det många som inte kunde genomföra enkäten bland annat på grund av hög personalfrånvaro, säger Jessica Johansson, på Kraftbyrån i Huddinge.

Men 114 svar fick de in från elever i årskurs 9 och gymnasiet. De frågade om allt från distansundervisning till psykiskt mående och ekonomiskt utsatthet.

Distansundervisning negativt för studierna

Över hälften av de svarande (52 procent) tyckte att distansundervisningen har en negativ påverkan på studierna.

Undersökningen visar också att tjejerna mår betydligt sämre än killarna. Nästan 60 procent av tjejerna uppger att de ofta känner sig ledsna eller deppiga utan att veta varför. Motsvarande siffra bland killarna är 10 procent.

– Tjejerna mådde sämre redan innan pandemin och skillnaden har förstärkts. Så är det även för ungdomar som redan är utsatta socioekonomiskt eller för olika former av våld. De är nu ännu mer utsatta när många är hemma mer, det är ekonomisk kris och alkoholmissbruk kanske ökar, säger Jessica Johansson.

En tiondel uppger att den ena eller båda föräldrarna är arbetslösa under pandemin.

– En del av eleverna har svårt att få tillräckligt med mat för dagen när skollunchen uteblivit. Det är en extrem ekonomisk utsatthet i vissa grupper, säger Jessica Johansson.

Vad behöver göras för att förbättra de ungas situation?

– Det är viktigt att olika parter från civilsamhället och skolor är med när kommunen formar krisinsatser och att man har ett tydligt ungdoms- och jämställdhetsperspektiv.