När kriget i Ukraina bröt ut den 24 februari 2022 tog Stockholms stad ställning direkt. Den ukrainska flaggan hängdes upp utanför stadshuset och politikerna gick ut med sitt stöd.

Sedan dess har staden på olika sett arbetat för att hjälpa till med bostad, arbete och skola, för att förbereda för vad man antog skulle komma att bli en strid ström av ukrainska medborgare som behövde söka skydd i Stockholm

Enligt Migrationsverkets statistik finns det totalt 7 513 personer inskrivna från Ukraina i Stockholms kommun. Siffran för hela länet är 20 577 stycken.

Statistik från Stockholms stad visar att fram till och med den 31 januari har Migrationsverket anvisat 1 546 personer till Stockholm. Dessa personer har tagits emot och erbjudits plats i tillfälligt boende.

Utbildningsförvaltningen i Stockholm meddelar att de har placerat 813 grundskoleelever och 153 gymnasieelever från Ukraina i Stockholms skolor. Man har också hjälpt 256 ukrainska förskolebarn att ansöka om en förskoleplats i staden.

Enligt arbetsförmedlingens statistik, som utgår från antalet som fått arbete av de som kan "antas tillhöra massflyktsdirektivet", finns drygt 165 personer i Stockholm och 438 i länet som gått från "ej i arbete" till "i arbete".

Stockholm stad har ett så kallat etableringscentrum i Welcome House på Södermalm. Här tar man bland annat emot ukrainare som vill ha hjälp att komma ut i arbete eller börja studera. Från mars 2022 fram till och med 21 december 2023 hade 117 individer gått ut i anställning med stöd från etableringscentrum, 98 kvinnor och 41 män.