I förra veckan klubbade Botkyrka kommun detaljplanen för den nya grundskolan som ska byggas i norra Botkyrka. Planen är att den nya skolan ska ersätta dagens Brunna- och Borgarskolan.

Den nya skolan ska ha plats för 1 000 grundskoleelever och utgör, enligt planbeskedet, fyra byggnader: en för undervisning av låg- och mellanstadieelever, matsal, miniaula, administration och flera specialsalar. En annat ska innehålla högstadieeleverna, en till idrottshall som också ska husera fritidsgård, fritidsklubb och danssal. Särskolan ska vara i förskolans nuvarande byggnad. Den ska anpassas till verksamheten och senare också byggas om.

Namntävling

Det var under Vi är Botkyrka-festivalen som namnet på den nya skolan utlystes, efter en tävling. Bland de 300 bidragen var det tre Botkyrkabor som hade skickat in samma namn – Eleonoraskolan, som också blev vinnarnamnet.

Detaljplanens genomförandetid, alltså tiden som detaljplanen är tänkt att genomföras, är beräknad till fem år från det att den vunnit laga kraft.