Vi intervjuade och filmade politikerna, som i en rulltrappa fick 18 sekunder på sig att berätta hur de ser på SL-priserna i Stockholm.