Olika färg. Rött för cyklister, grått för fotgängare. Foto: Illustration Trafikverket

Så här blir nya gång- och cykelbron över Skurusundet

Ljusslingor och utsiktsplatser och fickor där man kan pausa. Nu finns nya skisser på gång- och cykelbron som ska byggas över Skurusundet.

  • Publicerad 05:00, 12 jul 2022

En böljande bana med ”fickor” så att man enkelt kan köra åt sidan med cykeln om man behöver pausa eller kolla mobilen. Gångvägen, som kommer att löpa parallellt, får sittbänkar och längs hela sträckan installeras lampor och ljusslingor.   

Så kommer den nya gång- och cykelbron över Skurusundet att se ut. Eller snarare, den del av gamla Skurubron som byggs om för fotgängare och cyklister, alltså norra delen av bron.

– Det kommer att finnas några bänkar och cykelställ för den som vill vila eller bara njuta av utsikten över sundet. Bänkar och vägmarkeringar gör också gränsen tydlig vilken sida som är för gående och vilken som är för cyklister, säger Åse Wallin, projektledare på Trafikverket.

Staket med utsikt

Höga stängsel på båda sidor ska göra det säkert att vistas på bron och olika färger på gång- respektive cykelväg visar extra tydligt vad som är vad. Stängslet kommer dock att ha så pass glest mellan ribborna att det ska gå att se igenom dem, ner mot Skurusundet, enligt Trafikverket.

Några saker har ändrats sedan de första skisserna presenterades för tio år sedan, bland annat har både cykelväg och gångväg dragits ut och blivit rakare, man har också tagit bort tidigare föreslagna planteringslådor. Det senare för att förenkla snöröjning och städning.

Den södra delen av gamla Skurubron byggs om för lokal biltrafik, med ett körfält i varje riktning, och kopplas ihop med Värmdövägen.

Som Mitt i Nacka-Värmdö har berättat tidigare är bygget av nya Skurubron försenat till sommaren 2023. Bron kommer att nå landfästet på Björknässidan, öster om Skurusundet, någon gång i höst. Samtidigt pågår arbete på Björknässidan för att kunna dra om väg 222 till nya bron. Bland annat byggs stödmurar och gång- och cykelvägen längs Sockenvägen flyttas i sidled.

Gång- och cykelbron, och lokalbron, beräknas stå klar tidigast 2025.

Ett steg närmare avgifter på Skurubron

Nya Skurubron försenas igen – men broavgifterna blir kvar

Kvällsljus. Nya gång- och cykelbron, som den kommer att se ut kvällstid. Foto: Illustration Trafikverket

Nya Skurubron

Vad: Ny motorvägsbro med sex körfält, tre i vardera riktning.

När: Klar sommaren 2023. Den gamla bron byggs om år 2023-2025, så den är klar för öppning tidigast 2025.

Hur: Broavgift 4 kronor per passage. Lokalbron ska vara gratis. Kommunledningen i Nacka och Värmdö jobbar för att stoppa avgiften. I ett brevsvar daterat 23 juni i år skriver infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) dock att "det ankommer på parterna att ta ansvar för avtalet de ingått" och hänvisar till Trafikverket för fortsatt dialog.

Visa merVisa mindre