Tillsammans med markägare och ridföreningar skulle kommunen göra fler ridstigar möjliga på Mälaröarna. Det är ett mål som alliansen har haft under mandatperioden 2018 till 2022.

– Den senaste är att vi skjutit till 150 000 kronor till en ridstig uppe på norra Färingsö för att den skulle bli mer hållbar, säger Helena Butén Langlet (M), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Det är en stig som förbinder Östertorp, Ettans väg, Solberga och Ölsta, där kommunen bidrar till markduk och grus för att förstärka marken.

– Det här är en stig som inte bara kommer ridningen till gagn utan som används som promenadväg och som cykelväg, säger hon.

"Inga nya stigar"

Men att faktiskt anlägga fler ridstigar och inte bara förbättra de som redan finns, det har kommunen varit sämre på, menar Camilla McCarthy, ordförande i Mälaröarnas hästsällskap, MHS.

– Det var kommunen som uppmanade oss att starta den här föreningen för att få en enad part att samarbeta med för att få till fler ridstigar, men nu ligger den vilande. Ingenting nytt har hänt på fyra år, säger hon.

Kommunen anlade ett ridspår och gav grusmassor for en annan delvis preparerad ridstig mellan 2016 och 2018, i samverkan mellan föreningen och kommunen. Ridspåren har tagits väl om hand, menar Camilla McCarthy.

– Kommunen har grävt ut och fyllt på med nytt material när det behövs. De har verkligen skött det över förväntan. Men några nya ridstigar, det har det inte funnits något intresse för från kommunens sida, säger hon.

"Föreningarna behöver driva"

Men Helena Butén Langlet menar att föreningarna själva behöver komma med konkreta förslag som kommunen kan ta ställning till.

– Det är svårt för oss som politiker eller tjänstemän att gå ut och peka ut platser som behöver exempelvis ridstigar. Gör vi det är risken överhängande att de hamnar på platser där de inte kommer till användning. Det är i samverkan med föreningarna vi får ut den största nyttan för så många som möjligt.

https://www.mitti.se/nyheter/faringsoridning-i-trangt-lage/reprao!5GzhueV084EXmSLkR7VEQ/

https://www.mitti.se/nyheter/enad-front-ska-losa-last-lage/repraw!n1da0u5tIjk6z3FJ1OgdA/