Regnet har fallit ihärdigt hela dagen. Inget skyfall, men ett envist droppande. På infarten till bostadsområdet i Trollbäcken har det bildats stora pölar på asfalten. Ändå har villaföreningen nyligen asfalterat om för att få bort vattenansamlingarna.

– Vi gjorde en tydligare lutning och en stenkista för att förbättra avrinningen, säger Jennifer Kling.

Mark som smör

Hon bor med sin familj i ett 70-talshus söder om Skogsängsvägen i Trollbäcken. Området ligger som i en dalgång och husen är byggda på gammal sjöbotten.

– Jag har aldrig märkt av det själv, men när grannarna byggde sitt hus nån gång på 2000-talet så körde en maskin fast i gyttjan, säger Jennifer Kling.

– Och när de skulle bygga en uteplats fick de höra att de skulle behöva påla hur långt ner som helst i marken, för marken var som smör sa de.

I ett försök att stå bättre rustade inför framtida skyfall har Tyresö kommun gjort en kartläggning över känsliga områden i kommunen. Det visar sig att flera områden riskerar drabbas hårt av översvämningar vid ett så kallat 100-årsregn – det vill säga ett kraftigt regnoväder som väntas inträffa ungefär en gång vart hundrade år.

Finns fördelar

Kartläggningen visar bland annat att ett sådant regn riskerar orsaka ett vattendjup på över en meter just i området där Jennifer bor.

– Det känns ju jobbigt att höra, såklart. Jag vet inte vad jag ska säga om det riktigt, det är ju inget jag går runt och tänker på. Hoppas de kan hitta lösningar på det, säger hon.

Risken för översvämningar är inget Jennifer kände till sedan tidigare, men att området är fuktigt har hon märkt. Men i positiv bemärkelse.

– Allt vi odlar och sätter i jorden växer så det knakar här! Det märks att det är bördig jord. Vi känner några som bor en bit upp, som satte en tujahäck samtidigt som vi gjorde det. Alla deras plantor dog. Vi stödvattnade våra lite första året och sen dess har de mått hur bra som helst.

100-årsregn kallas de stora regnoväder som kan föra med sig höjda vattennivåer, särskilt vid kuster och vattendrag.

Som namnet antyder kan de antas inträffa ungefär en gång vart hundrade år. Men på grund av klimatförändringarna befaras de faktiskt inträffare oftare än så i framtiden.

Så vad gör Tyresö kommun för att stå redo inför översvämningshoten? Mitt i pratade bad kommunens vattenstrateg Per Tholander om svar.

Hur ser Tyresös beredskap ut inför ett 100-årsregn?

– Vi har de senaste åren jobbat mycket med att skaffa oss kunskap och bedöma risker för översvämningar. Vi har tagit fram en kartering där man simulerar ett 100-årsregn och i modeller kan se var regnet kommer och lägger sig. Sen har vi också analyserat vad översvämningarna får för konsekvenser för framkomlighet, skolor, förskolor, skador på byggnader och så.

Vilka områden ligger i särskild riskzon?

– Det är ofta lågpunkter i terrängen som tidigare varit sjöbottnar eller utdikad gammal jordbruksmark. Det är också mycket vatten som rinner till centrum. Där har vi flera pågående byggprojekt där vi därför tar med översvämningsaspekten. Centrum är prioriterat.

Vad kan man konkret göra för att förhindra översvämning?

– Våra vatten- och avloppssystem är inte designade för att ta hand om så mycket vatten som kommer vid ett 100-årsregn. Så då blir marken mättad och ligger kvar på ytan. Därför handlar det mycket om att ändra lutningen på marken, så att vattnet rinner av åt ett annat håll.

Vad mer kan kommunen göra, framåt?

– Kommunen väger alltid in frågan om översvämningsrisker vid nybyggnation, detaljplaner eller vägprojekt eller vad det kan vara. Sen handlar det om att fortsätta samla in kunskap. Vi har också ett problem med stigande havsnivåer längs Östersjökusten, det behöver vi ta höjd för.