På gräset intill Kavallerivägen håller Rissnebon Patrik Edvardson på att sätta upp ett tält. Han ska inspektera det inför sommarens campingresa till västkusten.

Det är också här, i Rissne ängars västra del, som entrén till Sundbybergs nya naturreservat ska ligga. Frågan om ett reservat har diskuterats politiskt i åratal och nu har ett förslag på gränsdragning tagits fram.

Patrik ser positivt på planerna:

– Grönområden är ju trevliga. Det är alla typer av platser där folk kan samlas utanför hemmet. Annars pratar vi ju bara förvaring.

Rissnebon Patrik Edvardson tycker att det är positivt att staden värnar om Rissne ängar. "Det är lättillgängligt och de verkar sköta om området", säger han.

Rissnebon Patrik Edvardson tycker att det är positivt att staden värnar om Rissne ängar. "Det är lättillgängligt och de verkar sköta om området", säger han.

Alexander Kuronen

Nu ska förslaget om Rissne ängars naturreservat ut på samråd.

– Det är ett väl tilltaget naturreservat, säger kommunalrådet Martin Solberg (MP).

Fyrbenta sundbybergare

Martin Solberg tar upp det "ganska häftiga" djurliv som finns i området, med bland annat hare, räv och rådjur.

– Så det finns ju väldigt mycket som är värt att hålla fast i och försvara här.

Så här ska naturreservatets gränsdragning se ut, enligt förslaget. Bevarandet av den smalare, östra delen ska göra det möjligt för djur att röra sig västerut från Lötsjön.

Så här ska naturreservatets gränsdragning se ut, enligt förslaget. Bevarandet av den smalare, östra delen ska göra det möjligt för djur att röra sig västerut från Lötsjön.

Sundbybergs stad

I det aktuella områdets mittpunkt ligger Sundbybergs koloniträdgårdsförening.

Även för dem är naturreservatet goda nyheter, menar Solberg.

– Vi säkrar att de kan vara kvar långsiktigt. I och med att vi bildar reservat där verksamheten är i dag kan inte föreningen ersättas med höghus eller kontorslokaler.

Hur påverkar reservatet stadens möjligheter att växa?

– Den yta som vi nu gör naturreservat av ska det inte byggas på. Punkt.

– Sedan ser inte jag att vi sätter hela stadens möjlighet till bostadsbyggande i gungning av detta. Vi har andra redan hårdgjorda ytor, grusytor och en del parkeringsplatser man kan bygga hus på.

T-baneuppgång möjlig

Samtidigt säger förslaget att det är fortsatt möjligt att bygga en andra uppgång till Hallonbergens tunnelbana inom reservatets gränser. Om det skulle bli aktuellt, vill säga. Några sådana, konkreta planer finns inte i dag.

– Men en tunnelbaneuppgång i framtiden ska kunna vara möjlig om vi landar där. Så vi stänger inte den dörren, säger Martin Solberg.

Martin Solberg (MP), ordförande i stadsmiljö- och trafiknämnden.

Martin Solberg (MP), ordförande i stadsmiljö- och trafiknämnden.

Alexander Kuronen

I början av hösten hålls ett par möten där allmänheten får framföra sina synpunkter på reservatplanerna.

– Sedan, efter årsskiftet, räknar vi med att kunna ha det här i fullmäktige, med invigning framåt våren eller sommaren nästa år, säger Martin Solberg.

Kan det bli fler naturreservat?

– Det är inte alls otänkbart. Det är något som jag uppmanar sundbybergarna att ta med sig till samrådet, att också ge tips på andra värdefulla naturområden man gärna ser skyddas i framtiden.