Området kring Rissne ängar har höga naturvärden, slog en inventering fast 2016. Här finns gamla träd, på stammarna växer tallticka och flera rödlistade skallbaggar har observerats här.

När det är lite varmare brukar Rissnebon Fanny Falk, 13, ha picknick i det gröna.

– Vi är här rätt så mycket, säger hon.

Joakim Falk, 45, fyller i:

– Naturen är nästan en förutsättning om man ska bo i den här typen av område.

Bor nära. Joakim Falk, 45, och Jenny Falk, 13, har hängt en del på Rissne ängar.

Bor nära. Joakim Falk, 45, och Jenny Falk, 13, har hängt en del på Rissne ängar.

Mikael Andersson

Han tycker att styrets plan för området låter bra. Enligt den S-V-C-MP-signerade budgeten ska ett naturreservat inrättas här den 1 juni i år.

Syftet: att bevara grönyta i en kraftigt växande kommun.

– Den natur som finns här i dag ska kunna nyttjas av dagens och morgondagens sundbybergare. Den kommer inte längre att kunna hotas av byggplaner eller stora vägar, säger Martin Solberg, kommunalråd och gruppledare för Miljöpartiet i Sundbyberg.

Paviljonger väckte känslor

Sedan tidigare finns flera exempel på projekt där Rissne ängars grönska har naggats i kanterna. Däribland uppförandet av de skolbaracker som politikerna röstade för 2013. Beslutet väckte tillräckligt starka känslor för att överklagas till mark- och miljödomstolen, som emellertid gick på stadens linje.

I dag låter det annorlunda från de styrande.

– Vårt besked nu är att det har naggats nog, säger Martin Solberg och tillägger:

– Vi lägger också fram en utredningsplan för att avveckla alla förskole- och skolpaviljonger, dels på Rissne ängar.

Politiker. Martin Solberg, kommunalråd och gruppledare för Miljöpartiet i Sundbyberg.

Politiker. Martin Solberg, kommunalråd och gruppledare för Miljöpartiet i Sundbyberg.

Bernhardina Hörnstein

Exakt vad som kommer att ingå i naturreservatet ska en utredning ge svar på. Solberg menar dock att tanken är att så mycket som möjligt av området kring Rissne ängar ska omfattas av skyddet.

”Ger ett lugn”

Samtidigt behöver det inte vara helt färdigbyggt i området bara för att ett naturreservat inrättas.

– Man kanske till exempel kan tillåta en kaféverksamhet, men inte bostadsbyggande. Sådana regler ska man reda ut, säger Martin Solberg.

Kommer ett naturreservat att höja Rissne ängars status som besöksmål?

– Jag tror att det framför allt kommer att ge ett lugn hos alla de som bor i Rissne, att man inte längre behöver vara nervös när det kommer nya byggplaner. Nu kan man med lugn veta med sig att det är skyddat.

Ger det i sin tur boende i övriga Sundbyberg skäl att oroa sig för ökad förtätning i sina områden?

– Nej, vi i majoriteten är överens om att hålla byggen borta från våra grönområden. Det finns redan ytor där det går att bygga, platser med asfalt och grus där naturen redan fått ge vika, där det i första hand ska antas nya byggplaner.