Stockholms stads trygghetsutskott beviljar flera gånger om året medel för att göra stadsmiljön tryggare.

Det är pengar som tas från stadens trygghetsfond. Kungsholmen får den här vändan 800 000 kronor för att förbättra belysningen vid Rålambshovsskolan.

– Vi har sett sett att ungdomsgäng ofta samlas här då ytan är skymd och dåligt upplyst. Det är enkel men effektiv trygghetsåtgärd att lysa upp mörka platser. Vid Rålambshovsskolan är insynen på vissa platser näst intill obefintligt, säger trygghetsborgarrådet Erik Slottner (KD). 

Summan för de så kallade trygghetsatsningarna över hela staden landar den här gången på totalt 9,9 miljoner kronor.

– Jag är glad att många av de investeringar vi nu har beslutat om, är i direkt anslutning till skolor eller andra miljöer där barn och unga vistas. Rålambshovsskolan skolgård får gärna nyttjas för spontanidrott och lek även efter skoldagens slut och därför är det väldigt viktigt att vi gör vad vi kan för att den ska vara så trygg som möjligt, säger Erik Slottner.