Den senaste veckan konstaterades 19 220 fall av covid-19 i regionen. Det är dubbelt så många jämfört med veckan innan. Den mycket smittsamma omikronvarianten är i majoritet.

När Mitt i pratar med Marita Lindell-Jansson, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Upplands-Bro, under onsdagseftermiddagen är hon glad.

– Det är så fantastiskt, vi har för närvarande ingen smittad inom vård- och omsorg, varken privat eller kommunalt.

https://www.mitti.se/nyheter/covid-smittan-skenar-dubbelt-sa-manga-smittade-pa-en-vecka/repvae!0n74uDgs9NDC3hEnRi7RtQ/

Detta innefattar hemtjänst, särskilt boende, LSS-boenden och personlig assistans.

Marita Lindell-Jansson understryker dock att situationen snabbt kan ändras med tanke på hur situationen just nu ser ut – och hur snabbt allt går.

https://www.mitti.se/nyheter/dystert-covidlage-i-upplands-bro/repvac!HSTpTdC93cVdF2C5SaZtTQ/

– Vi har många med symtom och det tas mycket prover, men då ser vi att det rör sig om andra typer av infektioner eller virus.

Hur fortskrider vaccinationen inom era verksamheter?

– Tredje dosen på våra särskilda boenden är klar sedan flera veckor tillbaka. Sen tror jag hemtjänsten också börjar bli klar, det arbetet sköter hemsjukvården. Nästa steg därefter är LSS-boenden och det sköter vårdcentralerna.

https://www.mitti.se/nyheter/inga-nya-atgarder-for-att-stoppa-skenande-smittan/repvae!wsGjj@CTYk0zSXUcQX0WQ/

Att det inte finns några konstaterade fall av covid-19 i nuläget tror Marita Lindell-Jansson beror dels på hur personalen har agerat.

– Det har handlat mycket om vår personal, att man följer de riktlinjer som finns med munskydd och andra vårdhygieniska aspekter.

Hon lyfter fram det stöd man får från Smittskydd Stockholm vad gäller riktlinjer om hur olika delar av arbetet ska ske på ett säkert sätt.

"Vi ligger en bra bit utanför Stockholms centrum"

Marita Lindell-Jansson har även en personlig reflektion som hon tror kan gagna Upplands-Bro i nuläget.

– Vi ligger en bra bit utanför Stockholms centrum med den rörelse med människor som det innebär. Jag tror att det här är en sorts tryckvåg som nu sakta vandrar utåt i länet.

https://www.mitti.se/nyheter/stockholm-skickar-190-000-sms-dags-for-dos-3-av-vaccinet/repvad!7nUvbY91opZOINhmcZ0Q/

En annan positiv aspekt kan för Upplands-Bros del vara att en stor del av den personal som arbetar inom kommunens vård- och omsorg bor i Upplands-Bro eller grannkommunerna, de slipper därmed pendla längre sträckor.

– Men spridningen tar inte hänsyn till verksamheter med sköra individer, vi kan aldrig säga att det absolut inte kan ske att vi får in mer smitta. Vi är inte annorlunda än andra kommuner.