MVP riktar sig till barn i årskurs nio och handlar om att förebygga våld, motverka stereotypa könsnormer och vara förebilder på sin skola medan Tåget arbetar mot de yngre barnen.

Socialdemokraterna vill påbörja det här arbetet redan 2023.