Mitt i Solna har tidigare berättat att skolgårdarna i kommunen hör till de minsta i länet.

Det finns riktlinjer från Boverket om 30 respektive 40 kvadratmeter per barn i skolor och förskolor. Endast tre av Solnas skolor och tre av förskolorna uppfyller dessa.

Det duger inte, anser Katsiaryna Strachal (S), ledamot i tekniska nämnden.

– Det är jätteviktigt att barn får röra på sig. Det påverkar deras psykologiska och motoriska utveckling. Behovet av att vara ute ökar när många sitter mycket vid datorn. Det senaste året med pandemin har också visat att vi behöver mer utrymme ute.

Kräver större gårdar

Små gårdar belastar samtidigt pedagogerna, menar hon.

– Är det 50 barn ute på gården tvingas man ta sig till andra gårdar och lekparker. Det är en sak att välja att gå på utflykt i skogen, en annan när man känner att man måste, säger Katsiaryna Strachal.

Socialdemokraterna vill nu att fler skolgårdar i Solna ska bli större.

Hur ska det gå till i en tätbebyggd kommun som Solna?

– Jag kräver inte att man ska bygga om varje gård, jag kan acceptera att det inte går att ändra en förskolegård som är byggd för 20 år sedan. Men man ska tänka på det när man planerar nya skolor och förskolor. Det görs inte i dag, säger Katsiaryna Strachal.

https://www.mitti.se/nyheter/skolgarden-som-forsvann-blev-vandplan-i-stallet-for-lekyta/lmtaA!7805343/

Hon exemplifierar med hopslagna förskolorna Pumpan och Paprikan i Huvudsta som nu får dela gård, och den nya skolan som planeras på Tallbackatomten.

– Där ska man bygga bostäder på skoltomten, i stället för att låta ytan vara för barnen.

Inte bara storleken

Men det är inte bara storleken som har betydelse för en skolgård, det har även dess kvalitet, anser tekniska nämndens ordförande Magnus Persson (C).

Närheten till idrottsplaner, parker och grönområden kan också räknas som tillgänglig lekyta enligt Boverket, uppger han i ett svar till Socialdemokraterna.

Att utöka gårdar är svårt, eftersom de ofta omges av bostäder, allmän plats eller gator. Däremot, skriver Magnus Persson, görs regelbundet åtgärder för att förbättra gårdarna vad gäller möjligheter till lek och lärande.

I närtid har ett tiotal förskolor åtgärder att vänta vad gäller tillexempel lekutrustning och solskydd.

Solnas skolgårdar kommer att debatteras i kommunfullmäktige i juni.