Snart sommartider och fler hänger ute.

Ett populärt lunchalternativ bland stockholmare är mat från foodtrucks.

I Solna kan man dock få leta sig riktigt hungrig. I dag finns inga foodtrucks på Solnas mark, uppger tekniska förvaltningen.

Två ansökningar har skickats in under året men inga tillstånd har alltså delats ut.

En som vill se mer mat i rullning är socialdemokratiska ledamoten Faradj Koliev.

I en motion föreslår han att staden ska underlätta för trucksen att stanna till i Solna och utöka antalet platser de får stå på, gärna kring parker.

– Det är särskilt relevant nu i pandemitider. Fler är ute och de befintliga ställena kan ha långa köer. Ur smittperspektiv är det smart att köpa maten ute utan att gå in i en lokal, säger han.

Dessutom, menar Koliev, är trucksen ett coolt inslag i stadsmiljön – ofta målade eller smyckade med färger och graffiti.

"För dyrt"

Stockholm införde nyligen generösare regler för foodtrucks, med fler uppställningsytor och längre öppettider. Följ efter, uppmanar Faradj Koliev Solna.

Ett annat exempel är Göteborg där antalet vagnar ökat stort med nya lättnader, där får de också stå gratis under lågsäsong.

Solna tar ut en avgift på 500 kronor per dag, 2 500 för en månad eller 20 000 för ett år för en foodtruck.

Faradj Koliev vill att man sänker eller tar bort avgiften.

– För 500 kronor får man stå tre timmar. Det är ganska dyrt. Sen tillkommer avgifter för att söka tillstånd. Jag tror det finns all anledning att underlätta för foodtrucks, säger han.

Effekt av pandemin

Tekniska nämndens ordförande Magnus Persson (C) skriver i ett mejlsvar att det kan finnas behov av att förenkla och förtydliga de villkor som gäller för foodtrucks, som han instämmer i är ett välkommet inslag i stadsmiljön.

"Jag tycker det är tråkigt att vi just nu inte har några aktiva foodtrucks på stadens gator, vilket jag tolkar som en tråkig effekt av pandemin. Många äter lunch hemma i stället för vid sin arbetsplats".