Bakåt i tiden har det ansetts brandfarligt att bygga på höjden i trä, det var till och med förbjudet att uppföra trähus högre än i två våningar.

Men nu blir det ett alltmer poppis byggnadsmaterial.

Enligt en enkät som Mitt i gjorde våren 2020 tycks en trähusboom vänta. Byggstarter av 3 500 lägenheter i trähus väntar i länet, bland annat i Sundbyberg och Stockholm.

Mindre klimatpåverkan

I Solna finns exempel på hus med trästomme i Kungshamra, i Huvudsta invigdes vårdboendet Palsternackan för några år sedan.

Men Socialdemokraterna vill ha mer.

Partiet föreslår nu att varannat nytt hus som byggs i Solna ska vara av trä, för miljön skull.

– Ska Solna bli klimatneutralt räcker det inte att angripa trafiken. Byggsektorn står för en stor del av utsläppen och det byggs väldigt mycket i Solna. Man har sett att hus med massiv trästomme står för halva klimatpåverkan jämfört med betong. På sikt bör hälften av de nybyggda husen kunna byggas i trä, säger oppositionsrådet Sara Kukka-Salam (S).

Hon har ytterligare ett argument:

– Dessutom är det väldigt snyggt. Trä åldras fint över tid och husen lever med staden.

Är det verkligen politikers roll att bestämma över byggmaterial?

– Ja, jag vill att Solna ska vara en framtidsstad och är man politiker i en kommun där många vill bygga har man också makt och ansvar att ställa tuffa klimatkrav.

Kukka-Salam tror inte att "träkrav" skulle avskräcka byggare.

– Jag är inte alls orolig för det. Jag vet att det finns en vilja hos aktörer att ställa om, många önskar att politiker visar på att efterfrågan finns.

"Företagen bäst lämpade"

Kommunstyrelsens ordförande Pehr Granfalk (M) är inte övertygad och menar att Solna redan i dag ställer klimatkrav på dem som vill bygga i Solna.

– Jag har inget emot trä men att reglera exakt vilket byggmaterial som ska användas tror jag inte på. Byggföretagen själva är nog bäst på att avgöra det. Sen kan jag förstå att Socialdemokraterna vill bygga allt i trä eftersom de sett till att det snart inte finns någon betong kvar, säger Pehr Granfalk och syftar på frågan om kalkbrytning som regeringen har på bordet.