Skatteobjekt. Flera tunga S-distrikt i landet, bland annat Stockholm, vill ha en fastighetsskatt. Som en reaktion på förslaget har Moderaterna i Stockholm startat en motkampanj. Foto: Mikael Andersson

S splittrat kring dumpade skatten

Säg fastighetsskatt och docenten i Lund får hatmejl och fastighetsborgarrådet i Stockholm börjar dela ut flygblad i Spånga. Skenande bostadspriser har skakat liv i ett spöke som i höst antingen fladdrar vidare eller går upp i en puff.

  • Publicerad 16:28, 4 jun 2021

De som vunnit allra mest på slopad fastighetsskatt är de allra rikaste

– Jag har tjänat mer pengar på mitt boende än på att arbeta, helt oförtjänt. Jag har inte gjort någonting. Skulle jag sälja nu och flytta till hyresrätt kan jag gå i pension.

Orden är Åsa Hanssons, 53, nationalekonom och docent vid Lunds universitet.

När hon skrev en debattartikel i en av morgontidningarna, där hon talade för en fastighetsskatt, kom hatet som ett brev på posten.

– Folk ringer och folk mejlar. De talar om att jag är dum i huvudet. Det händer alltid när jag uttalar mig om fastighetsskatten. När jag uttalar mig om andra skatter är det tystare.

Sverige slopade fastighetsskatten 2008. Skenande bostadspriser följde, med växande ekonomiska klyftor mellan de som äger och inte äger sin bostad.

För att stoppa prisrallyt vill Socialdemokraterna i Stockholm, Göteborg och Malmö, återinföra fastighetsskatten.

Lagt förslag

Mattias Vepsä, S-politiker i partiets stockholmsdistrikt är en av dem.

– Vi socialdemokrater i Stockholm har inför partiets kongress i höst lagt fram förslaget om fastighetsskatt, som en del i att se över skattesystemet som helhet, för ökad jämlikhet. Skatt på bostäder är ett bra sätt. De som vunnit allra mest på slopad fastighetsskatt är de allra rikaste.

Men partiet är oenigt.

Åsa Westlund (S), riksdagsledamot och ordförande i riksdagens finansutskott, är en av dem som är emot.

– Det är en fråga som Socialdemokraterna bestämmer om på nationell nivå och där är vi emot fastighetsskatt. Fastigheter är ett hem, vi vill inte att någon ska behöva vara orolig för att tvingas flytta för att priserna på fastigheterna i ens område går upp. Fastighetsavgiften som finns i dag ska vara kvar.

Mattias Vepsä:

– Alla inom socialdemokratin är för ökad jämlikhet och ett rättvist skattesystem. Sedan vet vi inte vilka förslag som har majoritet vid kongressen, men vi vet att Skåne, Göteborg med flera har sagt att fastighetsskatt är en väg. Vi tänker ta den debatten på kongressen. De som äger dyra villor i storstäderna betalar samma avgift som de i glesbygd. Det är en orättvisa inbyggd i det här.

Åsa Westlund:

– Vår uppfattning är att man ska kunna bo tryggt i sitt hem, utan att behöva oroas över att kostnaden plötsligt går upp på ett oförutsägbart sätt. Många människor är oroliga och med rätta. Ett hem ska man kunna bo tryggt i. Fastighetsavgiften som vi har i dag inbringar mer pengar än fastighetsskatten på sin tid.

Varför dyker skatteförslaget upp just nu?

– Jag kan förstå att man oroas över att skatten på kapital är för låg, lägre än på arbete. Det har gjort att ojämlikheten ökat. Man behöver hitta nya vägar till att beskatta kapital, säger Åsa Westlund.

"Orättvis". De rikaste har vunnit mest på slopad fastighetsskatt, enligt S i Stockholm. Foto: Stefan Källstigen

S: Ska inte drabba 'vanliga' familjer

S i Stockholms stad föreslår inför höstens partikongress en översyn av skattesystemet och en skatt på bostäder, fastighetsskatt.

Enligt distriktet har de rikaste vunnit mest på slopad fastighetsskatt 2008.

Distriktet ger inga detaljer om utformningen av en fastighetsskatt men skatteväxlingar krävs, vissa skatter höjs, andra sänks.

'Vanliga' familjer som köpt dyrt ska ha råd att bo kvar. De rikaste ska betala mer.

S är inte enigt. Kongressbeslutet i november blir därför viktigt.

Källa: Mattias Vepsä (S)

Visa merVisa mindre

Motståndare

Dennis Wedin, moderat bostads- och fastighetsborgarråd i Stockholms stad, är emot en fastighetsskatt. Förra veckan delade han ut flygblad mot förslaget i Spånga.

– Det är lätt att glömma bort hur det var när vi hade fastighetsskatt, det fick förfärliga konsekvenser för människor som inte hade lön att betala när husvärdet ökade. Det är en skatt som tvingar människor att sälja och flytta. Skatten är verkligen en risk för människor med lägre inkomster och pensioner, det blir just de som blir särskilt sårbara, med en skatt som inte tar i beaktande vilken lön personen har utan bara till bostadens värde.

Wedin ser en risk att Socialdemokraterna inför en fastighetsskatt i det tysta.

– Risken är verkligen att S kommer att smyga med detta i en valrörelse. Då vill vi göra det tydligt att S inte kan ducka frågan.

I sin motkampanj kommer Moderaterna förutom flygbladsutdelning att knacka dörr hos väljarna. Partiet har även skapat en sajt där hushåll kan räkna ut 'sin' framtida skatt.

Säger S ja till fastighetsskatt i höst?

– En sak är säker, S-kongressen vill öka jämlikheten, då kommer det att krävas en diskussion om intäkter och utgifter, säger Mattias Vepsä.

– Skatten kommer upp till diskussion på vår kongress, men det är väldigt tydligt att vi inte vill gå till val på den frågan. Jag uppfattar inte att det är en stor opinion för skatten, tvärtom är motståndet stort, säger Åsa Westlund.

Slopades 2008

Fastighetsskatten avskaffades 2008. KD drev kravet hårdast. Många skulle få sänkt boendekostnad, ingen högre.

En kommunal fastighetsavgift infördes.

Fastighetsskatten hade fram till 2008 utgjorts av en viss procent av taxeringsvärdet. År 2007 var skatten 1 procent av taxeringsvärdet för småhus, 0,4 procent för lägenheter i flerbostadshus.

2008 avskaffades fastighetsskatten. I stället infördes en kommunal fastighetsavgift, 2008 var avgiften 6 000 kronor. Avgiften för lägenhet i flerbostadshus var 1 200 kronor.

Hur fastighetsskatten är tänkt att utformas i det förslag som S-politiker nu föreslår är inte känt. Enligt förslagsställaren Mattias Vepsä (S), kommer en översyn av hela skattesystemet att krävas liksom skatteväxlingar där vissa skatter sänks, andra skatter höjs.

När fastighetsskatten avskaffades förlorade staten 16,3 miljarder kronor. Den nya fastighetsavgiften täckte tio miljarder, resten med höjd reavinstskatt.

Källa: Sveriges radio, Skatteverket

Visa merVisa mindre