S, V och MP har tidigare överklagat Wredéns beslut till förvaltningsrätten. Något besked därifrån är ännu ej meddelat. Foto: Åsa Sommarström / Mitt i

S och V försökte stoppa Wredéns beslut

S och V gjorde ett försök att åter stoppa verksamheten på fastigheten Lindormsnäs 1:5 genom att lägga ett ledamotsintiativ vid det extramöte som partierna begärt i bygg- och miljönämnden. Deras förslag röstades ner.

  • Publicerad 15:02, 20 maj 2021

Tisdagen den 18 maj så ägde bygg- och miljönämndens extramöte rum. Mötet hade begärts av S och V i syfte att få klarhet i historien kring grustaget och den verksamhet som pågår på fastigheten Lindormsnäs 1:5.

Mitt i har i en rad artiklar granskat turerna kring de två delegationsbeslut som togs i koppling till verksamheten i månadsskiftet mars-april. (Har du inte följt händelseutvecklingen finns en sammanfattning i slutet av den här artikeln.)

Politikerns mejlattack fick chef att sluta

Advokatutredning gav svar

En oberoende granskning som beställdes av kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (M) har visat att den tillförordnade samhällsbyggnadschefen Linda Edgren agerade korrekt och Börje Wredén fel.

Vid mötet den 18 maj fanns utöver politikerna även advokaterna som gjort granskningen med för att svara på frågor från ledamöterna angående innehållet i denna, det här uppger Börje Wredén i ett mejl till Mitt i.

Utredarna: Politikern gjorde fel

På mötet la S och V även ett ledamotsinitiativ om att nämnden skulle förbjuda verksamheten i grustaget med omedelbar verkan. Förslaget var utformat i likhet med det beslut som Linda Edgren tog och Wredén rev upp.

Bakom bråket: Omstridda planer för ett grustag

Initiativet röstades ner

Efter att votering hade genomförts stod det klart att ledamotsinitiativet röstats ner och skickades till tjänstemännen för beredning. S och V reserverade sig mot detta. Börje Wredén skriver: ”Nämnden kommer troligen att behandla ledamotsinitiativet vid sammanträdet den 17 juni”.

Detta har hänt:

Mitt i har granskat turerna kring de två delegationsbesluten i bygg- och miljönämnden gällande grustaget på fastigheten Lindormsnäs 1:5.

Först togs ett beslut om förbud mot fortsatt verksamhet av den tillförordnade samhällsbyggnadschefen Linda Edgren. Detta följdes av ett snabbt upprivande av beslutet, signerat bygg- och miljönämndens ordförande Börje Wredén (L).

Via mejl gjorde Wredén klart för Linda Edgren att han förlorat förtroende för henne samt att hon agerat illojalt mot kommunen i och med hennes beslut – som hon hade rätt att fatta. Börje Wredén skriver också: ”Du åsamkar stor skada på kommunens anseende och bygg- och miljönämndens som myndighet”.

Linda Edgren meddelade kort därefter att hon lämnar alla sina uppdrag som rör nämnden till följd av ordförandes bristande förtroende.

Kommunstyrelsen ordförande Fredrik Kjos (M) lät göra en oberoende utredning av de två besluten i nämnden till följd av den uppkomna situationen. Front advokater genomförde denna utredning och meddelade sin slutsats: Linda Edgren gjorde rätt och Börje Wredén fel.

Man menar att Edgren gjort rätt både ur ett miljörättsligt perspektiv, samt att hon hade rätt att fatta beslutet på delegation. I Wredéns fall framgår att advokaterna anser att det saknas skäl att underkänna Edgrens beslut.

Visa merVisa mindre

Striden om gräddhyllan i Kungsängen

Bygget av Svartviks Strand kommer allt närmare. Planerna för ett nytt bostadsområde vid Svartviken i Kungsängen har varit en långdragen process av överklaganden i olika instanser. Mark- och miljööverdomstolen river nu upp tidigare instans beslut...måndag 14/6 14:32

Antalet covidfall fortsätter minska i Upplands-Bro

Drygt 10 000 Upplands-Brobor har fått första sprutan. Antalet konstaterade fall av covid-19 i Upplands-Bro fortsätter minska. Siffrorna kan dock ha påverkats av ett intrångsförsök i Folkhälsomyndighetens databas.fredag 11/6 15:38