Det är inte heller varje dag som Sverigedemokrater och Socialdemokrater är inne på samma linje.

Nu har även det hänt. det gäller 1177 Vårdguiden, dit man ringer för att få sjukvårdsrådgivning.

Just nu sköts den av Medhelp på uppdrag av regionen. Avtalet går snart ut och i stället för förlängning har mittenstyret beslutat att rådgivningen ska drivas i egen regi.

En S-tanke är också att den ska skötas av vårdcentralerna på dagtid.

SD-motion från början

Det föreslog SD redan 2021. Rådgivningen bör införlivas i husläkaruppdraget, skrev de i en motion. Förutom att husläkarna har personkännedom uppnås på så vis bättre kontinuitet och samverkan.

Den dåvarande borgerliga majoriteten i hälso- och sjukvårdsnämnden sa nej. Tjänsten ska utvecklas och kravställas för att på "bästa sätt stödja patientens väg in i vården" löd beslutet.

Egen regi

Socialdemokraterna menade å sin sida att 1177 alltför ofta hänvisar till akutmottagningarna, och föreslog att "denna typ av samhällsbärande infrastruktur ska bedrivas i regionens egen regi".

Nu har två år gått och regionfullmäktige besvarar SD-motionen med att primärvårdsnämnden har påbörjat ett övertagande av sjukvårdsrådgivningen på telefon, och att ett ökat ansvar för vårdcentralerna för rådgivningen utreds.

Blir dyrare och sämre

Oppositionen varnar dock för att regioner som har rådgivningen i egen regi har längre svarstider och högre kostnader, och för att vårdcentralerna redan har för stor arbetsbörda och svårt att klara telefontillgängligheten.