Alliansen vill sänka skatten för Nackaborna med tio öre per intjänad hundralapp 2024. Det framgick när M, C, L och KD nyligen presenterade sitt budgetförslag.

Nu är oppositionspartieternas skuggbudgetar klara. Socialdemokraterna säger nej till sänkt skatt.

– Jag är uppriktigt förvånad att Alliansen går fram med en skattesänkning när till exempel skolan och äldreomsorgen har stora kostnadsökningar och behöver mer resurser, säger oppositionsrådet Johanna Kvist (S).

40 miljoner extra

Johanna Kvist (S) hjälpte kocken Susanne Hallberg med disken när hon besökte Järla skola tidigare i år.

Johanna Kvist (S) hjälpte kocken Susanne Hallberg med disken när hon besökte Järla skola tidigare i år.

Johan Kristensen

Utan skattesänkning blir det drygt 40 miljoner kronor extra att fördela. Av dessa vill Socialdemokraterna satsa 30 miljoner kronor på skolan och drygt 10 miljoner kronor på äldreomsorgen. Små justeringar med tanke på att budgetarna är på drygt 3,3 miljarder för utbildningsnämnden och över 1 miljard för äldrenämnden. Ändå viktiga tillskott, anser Socialdemokraterna. 

– Jag har gjort många besök i skolan, förskolan och äldreomsorgen. Personalen får bara springa snabbare. Barngrupperna blir till viss del större. Vill vi ta ansvar för Nacka både i dag och i morgon behöver vi satsa mer på våra barn som är framtiden och på våra äldre, säger Johanna Kvist.

Vill satsa på Sicklavallen

En annan skillnad är Sicklavallen. Alliansen vill bygga 200 bostäder och ha två sjuspelarplaner för fotboll. Socialdemokraterna hoppas fortfarande på ett idrottscampus med en elvaspelarplan för fotboll och har avsatt 30 miljoner kronor för det i budgeten. Johanna Kvist är kritisk till att kommunstyrelsen nyligen gick med på att sänka priset för marken på Sicklavallen med 20 procent för bostadsbyggaren Bonava, från 560 till 450 miljoner kronor.

För att undvika liknande händelser i framtiden vill partiet inrätta en tjänst i kommunen som bevakar barns perspektiv.

– På Sicklavallen blir så tydligt att man sätter byggexploatörens intresse framför barnens. Vi tycker att det är viktigt att man bevakar barnperspektivet i alla beslut som fattas, säger Johanna Kvist.

Nackalistan: ”Hållbara beslut”

Oppositionsrådet Mikael Carlsson (NL) vill spara en miljard genom att dissa upphöjningen av Saltsjöbanan.

Oppositionsrådet Mikael Carlsson (NL) vill spara en miljard genom att dissa upphöjningen av Saltsjöbanan.

Liza Simonsson

Nackalistan vill och satsa 23 miljoner kronor extra på på utbildning, 13 miljoner på sociala insatser, 8 miljoner mer på äldreomsorg och 8 miljoner mer på kultur.

Partiet vill spara 1 miljard genom att slopa upphöjningen av Saltsjöbanan i Sickla, behålla både Saltängens och Duvnäs skola och minska byggandet.

”Långsiktiga och hållbara beslut ska utgå från Nackabornas behov samt hänsyn till miljö, klimat samt vår unika natur och kulturarv”, skriver partiet och oppositionsrådet Mikael Carlsson.

Vänsterpartiet: ”Slut på ransoneringen”

”Man lägger ner skolenheter som behövs”, säger Lisa Rasmussen, gruppledare för Vänsterpartiet.

”Man lägger ner skolenheter som behövs”, säger Lisa Rasmussen, gruppledare för Vänsterpartiet.

Vänsterpartiet

Vänsterpartiet vill höja skatten med 30 öre och får då 160 miljoner kronor extra att använda till verksamheterna.

– Det får vara slut på ransoneringen. Man lägger ner skolenheter som behövs, ransonerar med lärartäthet och fotbollsplaner. Vi lägger våra resurser i huvudsak på att utjämna tillgången till välfärd och skola samt att vi satsar på att vi beta av på vår klimatskuld så att vi inte fortsätter att skjuta upp den. Till exempel att byta ut kalhyggesbruk mot alternativa skogsbruksformer och att kommunen anlägger solcellsparker över sina parkeringar‚ säger Lisa Rasmussen, gruppledare för Vänsterpartiet.

SD: Lägg inte ner Saltängens skola

”Lägg inte ner Saltängens skola på presenterade mycket osäkra underlag”, skriver gruppledaren Lars Alexandersson (SD).

”Lägg inte ner Saltängens skola på presenterade mycket osäkra underlag”, skriver gruppledaren Lars Alexandersson (SD).

SD

Sverigedemokraterna vill sänka skatten men prioriterar annorlunda än Alliansen.

”Vi motsätter oss att man vid nybyggnation skapar färre garage och parkeringsplatser än tidigare. Vi vill spara 1 miljard kronor på att inte bygga ”järnvägsbron” vid Sickla. Låt det vara markräls som nu därför att Värmdövägen utgör ändå en gräns över till Alphyddan. Vår prioritet är att få igång Saltsjöbanan i rimlig tid. Lägg inte ner Saltängens skola på presenterade mycket osäkra underlag”, skriver gruppledaren Lars Alexandersson till Mitt i.

MP: Inga barn till kriminella gäng

”Det är vårt ansvar att se till att inget barn dras in i gängkriminalitet i Nacka”, säger Liskulla Zayane (MP).

”Det är vårt ansvar att se till att inget barn dras in i gängkriminalitet i Nacka”, säger Liskulla Zayane (MP).

Miljöpartiet

Miljöpartiet vill inte sänka skatten utan göra satsningar på bland annat mer klimatsmart och ekologisk skolmat, en öppen kulturskola i Boo och att fånga upp ungdomar riskzon för missbruk och våld.

– I en tid av kris med ett oroligt världsläge, gängvåld och där den globala uppvärmningens effekter blir allt mer påtagliga behövs de här satsningarna. Det är vårt ansvar att se till att inget barn dras in i gängkriminalitet i Nacka och skapa ett samhälle där vi tar hand om varandra, säger gruppledaren Liskulla Zayane.

Kommunfullmäktige tar ställning till partiernas olika budgetförslag den 13 november.