Ö-skola. Svartsö skola är en av fyra skärgårdsskolor. Foto: Markus Schill

(S) inte klara med ö-skolefrågan

Frågan om högstadiet ska bli kvar på öarna eller inte är långt ifrån avgjord. Det säger (S) i Värmdö, som kräver att ärendet tas upp i kommunfullmäktige.

  • Publicerad 14:50, 5 maj 2021

Mitt i Värmdö berättade nyligen att den styrande majoriteten i Värmdö har beslutat att högstadieundervisningen kan bli kvar ute på ö-skolorna, om det finns tillräckligt med elever i årskurs 6-9 för att bedriva verksamhet.

"Försök att runda KF"

Det här ska bedömas från år till år och om antalet elever är för lågt får de åka in till en högstadieskola på fastlandet. I beslutet, som togs på senaste utbildningsnämnden, fastställdes att det krävs minst sex till åtta elever per årskurs i åk 6-9 för att högstadieundervisningen ska kunna genomföras.

Det här menar Socialdemokraterna är ett orimligt krav och ett förtäckt sätt att ändå lägga ned högstadiet ute på öarna. De är samtidigt kritiska till att frågan inte avgörs i kommunfullmäktige, KF, där den varit uppe tidigare, utan stannade på utbildningsnämndens bord.

– Det visar bara att de vet att de troligen inte har stöd för beslutet i KF eftersom flera ledamöter i majoriteten valt att säga nej till detta tidigare, av olika skäl, säger Carl Kangas (S), oppositionsråd i Värmdö.

– Det här är ett utstuderat försök att runda KF som folkvalt parlament i ett principiellt viktigt ärende, säger han.

Det han syftar på är när frågan om skärgårdsskolorna var uppe i KF i november förra året. Då valde två moderater och en liberal att gå emot sitt eget parti, vilket resulterade i att ärendet återremitterades.

Vill ta bort krav på antal elever

På dagens kommunstyrelsemöte lägger därför (S) ett yrkande där de ger utbildningsnämnden i uppdrag att ta fram "nya riktlinjer som möjliggör att en fortsatt undervisning bedrivs i årskurs 6-9 på skärgårdsskolorna Möja, Runmarö och Svartsö, och det ska vara utan villkoret med minst 6-8 elever per årskurs för att undervisning skall bedrivas. Uppdraget skall återrapporteras på nästa kommunstyrelse i syfte att verksamheten kan fortgå utan avbrott från HT 2021.”

Då måste KF ta ställning i ärendet, igen, enligt Kangas.

– Vårt förslag ger nu alla KF-ledamöter chansen att med sin röst stoppa nedläggningen och stärka skärgårdens utveckling. Nu är det upp till bevis, säger han.

S själva säger att de vill genomföra en satsning på ö-skolorna för att stärka elevunderlaget.

– Vi föreslår en tydlig skärgårdsprofil, fler behöriga lärare och att fastlandselever ska kunna välja skärgårdsskolorna, säger Kangas.

Skapat riktlinjer

Fredrik Sneibjerg, (L), ordförande i utbildningsnämnden, säger att de kommer att göra allt de kan för att det ska lösas på bästa sätt för eleverna.

- Det har inte funnits tillräckligt elevunderlag på tio år för att bedriva högstadium på öarna. Nu har vi räknat på hur många elever som krävs för att det ska vara möjligt, då har föräldrarna åtminstone något att förhålla sig till, säger han.

När det gäller var beslutet fattades säger Sneibjerg att alla partier är överens om att riktlinjer skall tas i den facknämnd det berör, i det här fallet utbildningsnämnden.

Kritisk. Oppositionsråd Carl Kangas, (S). Foto: Charlotte Rueckl

Positiv. Fredrik Sneibjerg, (L), kommunalråd och ordförande i utbildningsnämnden. Foto: Lars Åke Holst/Gustavsbergs Bildateljé