Mitt i har nyligen berättat om Järfällagymnasternas strid för att få en ny hall.

Under det senaste sammanträdet i kommunstyrelsen presenterades förstudien kring Järfälla gymnasternas hall. I den tycks en utbyggnad som det mest rimliga.

– Jag är jätteglad i dag. Vi har drivit frågan sedan maj 2018 och nu har vi äntligen ett beslut om att gå vidare, säger kommunstyrelsens ordförande Eva Ullberg (S), vars parti utlovade en ny gymnastikhall i valrörelsen.

Det här är ett första steg att infria löftet, menar hon.

Det finns många frågetecken kvar, är ni beredda att göra allt som krävs för att få en ny hall?

– Jag vill inte förekomma den fortsatta utredningen men vi är öppna för alla möjligheter.

Tittar på sportfältet

Hon anser också att den långdragna planeringen av Järfälla sportfält var bortkastade år. Man borde ha avbrutit tidigare och tittat på andra lösningar, menar hon.

– I vår budget vill vi fortsätta utreda idrottsfältet och se över anläggningarna, den gamla simhallen och se över platser för spontanidrott. Men det finns utmaningar, som den förorenade marken exempelvis.

Planerna på hockeyns ishall har kommit längre, finns det en snedfördelning vad gäller satsningar på flickdominerande idrotter?

– Jag kan bara beklaga att det tagit fem år för att utreda vidare gymnasternas hall. Jämställdhet och jämlikhet är våra två ledord och jag förstår deras besvikelse. Därför är jag nu glad att vi tar detta vidare.

I kommunstyrelseförvaltningens senaste budgetprognos skriver man att det måste göra hårda prioriteringar i investeringarna för att hålla tillbaka den höga låneskulden.

Har kommunen råd med det här?

– Har vi råd att låta bli? Det är ett svårt ekonomiskt läge och 2024 kommer bli ett ännu svårare år. Det är viktigt att vi alltid ser över kostnaderna. Men vi har ett underskott av anläggningar och vi måste våga satsa på idrotten och kulturen. Annars blir vi en fattig kommun.