Emilia Tell viftar med armarna för att väcka lysrören i taket. I hallen står det allehanda redskap, mattor och trampoliner som bara en gymnast kan namnet på.

– När vi köpte hallen för 17 år sedan hade vi femhundra medlemmar. I dag har vi 1300 medlemmar och 750 i kö.

Föreningen är en av de största i kommunen och intresset ökar för varje år, men hallbristen sätter stopp.

– Vi vill kunna erbjuda alla som vill att träna gymnastik, men det går inte när vi har så många i kön.

Emilia Tell, ordförande i Järfällagymnasterna.

Emilia Tell, ordförande i Järfällagymnasterna.

Erik Lejdelin

I dag tvingas föreningen hyra in sig i ett stort antal gympasalar runtom i Järfälla eftersom JG-hallen inte räcker till. Och så vill Emilia Tell inte ha det.

– Det uppstår en gemenskap om alla befinner sig under samma tak. Jag vill att gymnastiken ska vara den här familjen där barn och unga ska kunna känna sig trygga och den tryggheten får vi om alla är på samma plats.

Projektet som skrotades

För två år sedan kraschlandade de stora planerna kring Järfälla sportfält. Visionen var en stor multiarena och två nya ishallar, men allting rann ut i sanden när kommunen och byggaktören inte drog jämnt om ekonomin, vilket Mitt i berättat om.

– När det projektet skrevs av hamnade vi på ruta ett.

En knäckfråga

Sedan dess har föreningen tagit fram en förstudie tillsammans med kommunen. Men i den studien är man långt ifrån någon lösning. Det mest troliga alternativet är att bygga ut JG-hallen.

Men det kommer att bli svårt.

– För länge sedan prickade man en massa mark som inte får bebyggas i kommunen, och det har man även gjort här utanför. Det finns dessutom dagvattenledningar som försvårar allting, säger Emilia Tell.

Riskerar tuffa år

En utbyggnad kräver också en ny detaljplan. Och om allt det här går i lås, var ska gymnasterna i så fall vara under byggtiden?

– Förvaltningen har lyft att man kanske kan fråga andra kommuner, men fråga Stockholms stad om vi får låna några av deras hallar? Det råder hallbrist i hela länet, det finns inte en chans att vi kan hyra in oss hos någon annan.

En av föreningens idéer är att smälla upp ett tält på tomten under byggtiden. Om de förlorar en större träningsyta riskerar de att tappa de äldre gymnasterna.

– Då tappar vi förebilder för de yngre och de äldre gymnasterna utgör också en stor del av våra ledare. Det skulle ta många år att bygga upp verksamheten igen om vi stod utan hall i flera år.

Emilia Tell, ordförande i Järfällagymnasterna, säger att de har vuxit ur sin hall för länge sedan – men inget händer.

Emilia Tell, ordförande i Järfällagymnasterna, säger att de har vuxit ur sin hall för länge sedan – men inget händer.

Erik Lejdelin

Hockeyn före

Samtidigt som problemen hopar sig för gymnasterna dundrar planerna med den nya ishallen i Jakobsberg vidare. Där har kommunen kommit längre och där finns ett förslag om att bygga en ishall i direkt anslutning till den gamla.

Blir du bitter över kommunen kommit längre med ishallarna?

– Nej, inte alls, vi önskar välgång åt alla, de har ju också stora behov. Men jag kan konstatera att det råder en snedfördelning på hur kommunen satsar på kvinnodominerande sporter. Där ligger Järfälla efter.

Socialdemokraterna, som sedan höstens val styr, har lovat att de vill bygga en ny gymnastikhall. Det glömmer inte Emilia Tell.

– Jag är övertygad om att det här går att lösa om den politiska viljan finns.