Till skillnad från Stockholm och Sundbyberg har Solna ingen gemensam förskoleantagning för fristående och kommunala förskolor.

De fristående kan erbjuda plats så fort en sådan finns ledig, alltså oberoende av när kommunens antagning blir klar.

– Problemet uppstår när man som förälder valt en fristående förskola som ett av sina fem alternativ och erbjuds plats långt i förväg. Det kan vara upp till ett år innan barnet ska börja. Tackar man ja förlorar man sin plats i kön till de kommunala alternativ man rankat högre, säger oppositionsrådet Sara Kukka Salam (S).

Enligt henne känner sig föräldrar tvingade att tacka ja om en fristående förskola hör av sig, av rädsla att bli utan plats.

Partiet vill att kösystemet ändras och samordnas.

– Precis som i Stockholm och i Sundbyberg bör de fristående förskolorna vara med och förmedlas av kommunen, så att man får sin plats samtidigt oavsett vilken form det är på förskolan. Det är det enda sättet för föräldrar att kunna ge ett kvalificerat svar när de erbjuds plats. Styret bör googla och se hur de gör i grannkommunerna, säger Sara Kukka Salam.

Sju av tio får sitt val

Enligt förvaltningen får drygt 70 procent av vårdnadshavarna i Solna sitt första eller andrahandsval när de söker förskola. Vidare styrs kommunens kö av platsgarantin inom fyra månader från det att barnet avser börja förskolan, en garanti som inte de fristående är bundna av.

Men förskolenämndens ordförande Anna Hasund Lasses (C) säger att hon är medveten om att det kan uppstå problem.

– Det kan vara knepigt att som förälder ha flera tider att ta hänsyn till. Vi kan inte tvinga de fristående att sätta upp ett visst datum för när platser ska erbjudas, men vi bör ha ett närmare samarbete med dem.

Varför har Solna inte gemensam antagning, som Stockholm?

– Jag tycker att vi ska sträva mot ett gemensamt system, men exakt hur ett sådant kan utformas behöver vi titta på, säger Anna Lasses.