På måndagen visade de preliminära resultaten från valet till kommunfullmäktige i Stockholm att Socialdemokraterna har ökat med cirka sju procentenheter jämfört med förra valet.

Även i valkretsen Norrmalm-Östermalm-Gamla, där Moderaterna traditionellt varit starka, har Socialdemokraterna gått framåt. Årets preliminära siffror visar att S har ökat 8 procentenheter, medan M minskat något.

Därmed har S knappat in det cirka 20 procentenheter stora glappet till hälften, och med 81 av de 100 distrikten räknade har M drygt 30 procent och S drygt 20 procent i valkretsen.

Tittar man på enskilda distrikt kan man se flera dramatiska förändringar.

I flera distrikt norr om Valhallavägen ökar S med upp till 10 eller i vissa fall 12 procentenheter.

I distriktet Engelbrekt 10 Hjorthagen ökade S med 12,5 procentenheter till 24,9 procent och blev därmed största parti i distriktet efter att M backat från 27 till 20 procent sedan 2018.

Samma utveckling syns i distriktet Engelbrekt 17 Körsbärsvägen.

Socialdemokraterna går framåt även i distrikt där Moderaterna är större, till exempel runt Strandvägen, Östermalmstorg och Humlegården.

I flera distrikt på Östermalm kan man se att Moderaterna ökar i valet till kommunfullmäktige, men minskar i riksdagsvalet.

Ett exempel är Hedvig Eleonora 6 vid Nybroplan där M tappar 2,5 procentenheter på riksnivå, men ökar 3,1 procentenheter på kommunalnivå.

Det mönstret går igen i flera distrikt runt Östermalmstorg och Karlaplan.