Under december har smittspridningen av RS-virus ökat kraftigt i Västra Götaland regionen (VGR) liksom i övriga landet. Många barn behöver sjukhusvård på grund av andningssvårigheter i samband med RS-virusinfektion.

– RS-virus kan ge svår sjukdom och alla med små barn under sex månader behöver vara försiktiga, det gäller även deras syskon, säger Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare Västra Götaland i ett uttalande.

Situationen är mycket ansträngd i hela länet och VGR:s samtliga barnkliniker rapporterar att söktrycket är högt på grund av luftvägsinfektioner när nu även influensa och covid-19 ökar i samhället. 

Smittrisk på fester

Infektion med RS-virus kan ge svår sjukdom, framför allt hos spädbarn under sex månaders ålder. Barn som går i förskolan riskerar smittas av RS-virus där, och tar då med sig smittan hem.

Små barn riskerar också att smittas på kalas och fester av dem som vill klappa och krama barnet.

– Spädbarn smittas ofta av sina äldre syskon, säger smittskyddsläkare Thomas Wahlberg. För att minska risken för detta rekommenderar vi nu familjer med spädbarn att låta syskon stanna hemma från förskolan om det är möjligt och fungerar praktiskt.