Säsongen för RS-virus har dragit i gång, konstaterar Folkhälsomyndigheten. Vecka 44 passerades tröskelvärdet för epidemistart: 147 fall rapporterades då i landet.

I Region Stockholm rapporterades 42 insjuknade under veckan, och 91 fall hittills under säsongen.

RS-viruset drabbar främst barn, 72 procent av fallen är barn under fem år, och 36 procent barn som ännu inte fyllt ett år.

Kraftig epidemi

Förra året startade RS-säsongen tidigt, och var ovanligt kraftig, med över 1 000 fall varje vecka under november och december.

En anledning tros vara att pandemirestriktionerna lyftes och många som haft få kontakter nu åter exponerades för smittor.

Dessutom var antalet prover som analyserades mycket högre än innan pandemin, så att fler fall upptäcktes.

RS-virus orsakar akut luftvägsinfektion med symptom från lindrig förkylning till allvarlig lunginflammation eller bronkiolit.

Det sprids med luftvägssekret vid nära kontakt med infekterade personer eller genom kontakt med kontaminerade föremål.

Blir inte immuna

De flesta barn i tvåårsåldern har antikroppar mot RS-virus som tecken på genom gången infektion, men det ger dock ingen bestående immunitet.