Nyheten att det som ska bli Sveriges största vattenland trots allt blir av lockade flera besökare till det samrådsmöte som hölls den 25 maj. 40-talet besökare, främst från Rosersbergs villastad, kom för att ställa frågor kring hur detta kommer att påverka Rosersberg.

– Det kom upp frågor om gående från pendeltåget och hur det påverkar trafiken i Rosersberg, antal besökare till vattenlandet och parkeringsplatser. Även kommunen har tittat på hur vattenlandet kan påverka boende i närheten och då i Rosersbergs villastad när det kommer till buller, ljus eller andra sådana störningar, säger Elenor Lennartsson, planarkitekt i Sigtuna kommun.

Förslaget om ett nytt vattenland med tillhörande hotell i Rosersberg avblåstes när Trafikverket reserverat marken för en framtida utbyggnad av Arlandabanan. Nu har förslaget återuppstått, men på en annan plats. Något som Mitt i tidigare har rapporterat om.

Fler ska tycka till

Kommunen tar just nu emot synpunkter från både allmänhet och myndigheter om planförslaget innan några nya beslut kan fattas.

– Först och främst vill vi invänta alla synpunkter som ska ha kommit in senast den 19 juni. Sedan ska vi sätta oss ner och titta på vad det är för synpunkter och det påverkar fortsättningen och planförslaget. Efter det tänker vi oss någon slags återkoppling angående det här mötet, säger Elenor Lennartsson.

Efter revidering av det nuvarande planförslaget skickas den ut igen för granskning. Då ska även förslaget utvecklas gällande gestaltning och form, enligt Elenor Lennartsson.

Över en halv miljon besökare

Innehållet i vattenlandet är däremot tänkt att vara detsamma som det förslag som pausades 2020. Ett 30-tal åkattraktioner med en total längd på mer än två kilometer ska locka besökare mellan 600 000 och 750 000 besökare per år.

I den förra detaljplanen, som pausades 2020, fick kommunen in 25 skriftliga yttranden. Både med och/eller utan synpunkter. Där fanns yttranden från bland annat Länsstyrelsen, Trafikverket, Luftfartsverket, Polismyndigheten, Brandkåren Attunda och Naturskyddsföreningen Sigtunabygden.

Skiss på hur vattenlandet med tillhörande hotell kan se ut.

Skiss på hur vattenlandet med tillhörande hotell kan se ut.

Illustration: Vi Invest