2020 kom Sigtuna kommun och företaget Vi Invest AB med förslaget om att skapa ett hotell och vattenland i Rosersberg i Sigtuna.

Nu har ett nytt förslag på en detaljpIan tagits fram. Förslaget går att lämna synpunkter på från och med den 22 maj fram till den 19 juni.

De tidigare planen gick i stöpet eftersom Trafikverket reserverat marken för en framtida utbyggnad av Arlandabanan med två spår. Marken är av så kallat riksintresse.

Nu har Sigtuna kommun hittat en ny plats, ungefär 500 meter norrut från den gamla platsen.

En volymskiss på vattenlandet. Gestaltning och utformning av vattenlandet kommer tas fram i ett senare sked i planprocessen.

En volymskiss på vattenlandet. Gestaltning och utformning av vattenlandet kommer tas fram i ett senare sked i planprocessen.

Sigtuna kommun

"Bra läge nära E4"

Elenor Lennartsson, planarkitekt i Sigtuna kommun, tror att en ny vattenpark kan gynna kommunen.

– Dels är det ett väldigt bra läge intill E4, som är väldigt synligt. Det gör även att Rosersberg får ett tillskott på verksamheter som inte finns i dag. Det ligger även bra till nära pendeln.

Det är även tänkt att vattenlandet ska agera som bullerskydd till Rosersbergs villaområde.

Sigtuna kommun har samma vision med vattenlandet som i den tidigare detaljplanen.

– Det ska bli ett regionalt besöksmål och läget har goda förutsättningar med närheten till pendeln och Arlanda. Vi hoppas att det blir ett attraktivt besöksmål.

Detaljplanen innefattar bland annat ett 50 meter högt hotell, ett vattenland, kontor och en naturpark. På vattenlandet är tanken att det ska finnas ungefär 30 vattenrutschkanor, bastu och spaavdelning.

– Vattenlandet med hotell kommer även att innebära en hel del nya jobb i kommunen, säger Elenor Lennartsson.

Vilka är de största hindren för att det ska bli av?

– Dels är det landskapsskydd runt om Norrsunda kyrka, sedan finns ett riksintresse för kulturmiljön i området. Vilket är intressen som vi måste ta hänsyn till.

Om detaljplanen antas, när kan ni börja bygga vattenlandet?

– Först och främst planerar kommunen att anta detaljplanen 2024, om den går igenom krävs ytterligare bygglovshandlingar och annat arbete. Så det är några år fram i tiden.