Bygget av Tyresös nya ishall har nu pågått i flera år och planerades stå färdig hösten 2022. Men efter bland annat stålbrist under förra hösten stod bygget stilla och förväntades gå i mål först i början av nästa år.

Nu har ishallens färdigställande återigen stoppats, denna gång av säkerhetsskäl.

Nya kontroller har visat att de balkar som håller uppe golvet till plan 1 inte är korrekt utförda.

– Det handlar om att balkarna, som kallas för deltabalkar, ska gjutas in på ett föreskrivet sätt för att de ska få rätt bärkraft. Nu har vissa indikationer visat på brister i hur man gjutit in balkarna, vilket medför en risk för stabiliteten, säger Björn Rabenius, chef för samhällsbyggnadskontoret i Tyresö kommun.

Söker efter felet

Nu pågår ett röntgenarbete av balkarna för att titta på eventuella farligheter där betongen inte har gjutits in på rätt sätt.

– Vi håller på att titta på de fel som vi har upptäckt, vem som kan vara skyldig och hur vi ska gå vidare med den saken. En tidigare entreprenör är inblandad, men det finns ingen konstaterad orsak till felet än och därför vill vi inte peka ut någon ansvarig, säger Björn Rabenius.

– Senare får vi ta en diskussion med de som varit inne under den aktuella byggperioden.

Entreprenaden för ishallen är uppdelad i två olika upphandlingar. Det är byggbolaget Sveab som har utfört ishallens mark och stomme. Efter det har nuvarande entreprenör MVB tagit över arbetet.

Utvändiga arbeten pågår

Sveab avslutade bygget med en godkänd slutbesiktning i juni 2021. Det var först för ett par veckor sedan som problemet med balkarna kom till företagets kännedom.

– Tyresö kommun har initierat en utredning och vi kommer givetvis att vara behjälpliga med information och underlag, säger Cristina Oscarsson, affärsområdeschef på SVEAB.

Behöver hela plan 1 som hålls upp av balkarna rivas nu?

– Nu blir det bara spekulationer, men det borde finnas ett sätt att åtgärda det. Det är inget som har rasat än. Nu är det viktiga att se till att inget händer med bygget. Vi ska säkra upp det som byggts hittills så det inte inträffar något värre, säger Björn Rabenius.

Det är oklart när arbetet kan återupptas igen och vad felbygget kommer innebära för projektets tidplan och budget. Utvändiga arbeten pågår fortfarande enligt plan.

Ska bolaget själva täcka de försenings- och ombyggnadskostnader som uppstår?

– När utredningen är i hamn kommer Tyresö kommun att kunna diskutera lämpliga åtgärder och ersättning med de parter det berör, säger Cristina Oscarsson.