RIVS. Hornsbergs bussdepås första garage stod klart 1932, år 2018 brann det ena ner och snart ska allt rivas för att göra plats för bostäder, kontor och hotell. Foto: Fotograf okänd/spårvägsmuseet, Per Brandt, Michael Toll, Sweco/Stockholms stad

Rivningen godkänd – nu flyttar bussarna från Hornsberg

Nu är sista kapitlet om Hornsbergs bussdepå från 1932 på väg att skrivas.

  • Publicerad 08:49, 24 jun 2021

Nyligen godkände stadsbyggnadsnämnden rivningslovet och nu har även den nya depån vid Tomteboda invigts.

Snart ska bussdepån jämnas med marken – för 890 nya bostäder

Klockan 04.36 på midsommarafton rullar de första bussarna ut där, vilket innebär att turerna till och från Hornsberg är över enligt Keolis.

VALV. De karakteristiska välvda taken från insidan. Foto: Per Brandt

Enligt tidigare uppgifter kommer trafikförvaltningen att inleda rivnings- och saneringsarbeten efter semestrarna med lite tyngre rivningar framåt hösten och våren 2022.

Den som vill köpa med sig delar från bussdepån hem kan också göra det nu då vissa just nu inventarier auktioneras ut.

"När jag började var det helt dött här"

Årskiftet 2022/2023 ska marken överlämnas till staden för bostadsbygge. Men detaljplanen för bland annat 890 bostäder på platsen har överklagats till mark- och miljödomstolen.