Njupkärrs skola ska rivas, och en ny ska byggas på samma plats. Foto: Sacharias Källdén

Rivningen av Njupkärrs skola rycker närmare

Planen är att riva Njupkärrs skola och i stället bygga upp en ny. Nu har planen tagit ett steg närmare verklighet.

  • Publicerad 06:02, 17 jan 2022

Nuvarande Njupkärrs skola är i så pass dåligt skick att den måste rivas. Dessutom behöver Tyresö kommun 400 nya skolplatser de kommande åren.

Därför har kommunen undersökt möjligheten att riva den gamla skolan med plats för 300 elever och i stället bygga upp en ny större skola med plats för 550 elever.

Strax före jul fattade barn- och utbildningsnämnden beslut om att gå vidare med planerna. Kommunfullmäktige tar det slutgiltiga beslutet.

Skolor föreslås rivas och två nya byggas

– När vi nu bygger Njupkärrs nya skola går vi också mot målet om en jämlik skola för alla Tyresös unga. Alla ska ha en bra skola att gå till, och lämna med fullständig betyg. Då ska våra barn kunna gå i funktionella och ändamålsenliga lokaler som ger de bästa förutsättningarna, säger Klara Watmani (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Fler planer

Inom ramarna för skolplanerna finns också planer på att bygga ett matlagningskök till förskolan Galaxen, samt på längre sikt också en 11-spelarplan och en idrottshall i anslutning till skolan.

Idrottshallen och spelplanen ska utredas i ett senare skede.

Tillfälliga paviljongskola

Under rivningen och uppförandet av Njupkärrs skola är planen att undervisningen ska bedrivas i en tillfällig paviljongskola. Det klubbade förslaget är att de tillfälliga skolbyggnaderna byggs på Wättingestråket nedanför gymnasieskolan.

Enligt den preliminära tidsplanen ska undervisningen bedrivas i paviljongen från höstterminen 2023.

Även Stimmets skola kan komma att rivas och byggas upp på nytt. I så fall skulle även de eleverna kunna nyttja den tillfälliga paviljongen på Wättingestråket.

– Förstudien kring den tillfälliga skolan nämner olika alternativ. Med det sagt har vi har inte tagit ett beslut om Stimmets skola än, men även den är i behov av renovering, säger Klara Watmani.

Det här är på gång:

Förskolan Galaxen blir kvar, och får ett eget tillagningskök.

Den nya Njupkärrs skola byggs norr om förskolan.

En idrottshall och en bollplan byggs på norra delen av fastigheten. Bollplanens exakta storlek kommer att utredas längre fram.

Källa: Tyresö kommun

Visa merVisa mindre