Staden ska utreda om det går att inrätta naturreservat i tre naturområden i Stockholm.

Ett av områdena är i Ålstensskogen i Bromma. 

Uppgiften redovisas i exploateringsnämndens verksamhetsplan som behandlades tidigare i vinter.

Även fem nya biotopskyddsområden, mindre mark- och vattenområden, ska inrättas. Likaså ska fem nya biotopskyddsområden utredas. Här pekas inga platser ut. 

Kommunfullmäktige har som mål att den biologiska mångfalden ska öka i Stockholm.