Musik, dans drama och teater. Det är de fyra benen på vilken Håbo kulturskola balanserar och man balanserar numera alltså rekordmånga elever. Inte minst efter våren 2022 då man dessutom tog igen mycket av det man missat under pandemiåren 2020 och 2021.

– Våren blev en intensiv period med många förställningar och arrangemang. Efter pandemin hände plötsligt många saker på en gång. Förutom att genomföra våra ordinarie kurser och föreställningar har vi spelat och sjungit på skolavslutningar och studentavslutningen. När man summerar det hela så blir det mycket. 600 barn har varit aktiva i kulturskolan under året. Dessutom har 2 300 barn i Håbos förskolor och grundskolor samt runt 1 600 föräldrar och släktingar tittat på våra föreställningar. Det känns kul och jag är stolt över alla kompetenta pedagoger, säger skolans rektor Lars Bäcklund.

Kulturskolans kursutbud kommer nu växa sedan man sökt och beviljats bidrag från Kulturrådet. En utmaning återstår dock, att hitta lokaler för verksamheten.

– Vi är trångbodda och samverkar med Håbos skolor och kultur- och fritidsförvaltningen om utrymme.