4,7 procent blir hyreshöjningen för de över 6000 hyresgästerna som har Tyresö Bostäder som hyresvärd.

– Vi har haft en bra förhandling med Hyresgästföreningen och diskuterat det tuffa rådande läget som berör oss alla, även allmännyttiga bostadsbolag. Vi ser en högre hyresjustering än normalt, men om intäkterna inte följer med kostnadsutvecklingen går det tyvärr ut över hyresgästerna i form av minskad service och eftersatt underhåll, säger Kent Lundén, VD för Tyresö Bostäder i ett pressmeddelande.

Hyresgästföreningen arbetar för allas rätt till en bra bostad till rimlig kostnad och förhandlar idag hyran för 3 miljoner hyresgäster. 

Enligt dem är höjningen den högsta de haft på 30 år. Justeringen ligger i linje med de andra hyresbolagen i Stockholmsregionen, där de flesta landat på mellan 4 och 4,9 procent.

– 4,7 procent är en rimlig höjning utifrån de förutsättningar som funnits, men det är en väldigt hög höjning och ett exceptionellt läge. Det ska ingen sticka under stolen med att det kommer bli svettigt för många hyresgäster, säger Kristoffer Burstedt, förhandlingsstrateg på Hyresgästföreningen.

Yrkade på 9,5 procent

Yrkandena har generellt sett legat på högre nivåer än normalt.

– Tybos yrkande var på 9,5 procent. Det är extremt högt, men det ligger också inom normalspannet för yrkanden i år som varit mellan 9 och 10 procent.

Höjningen gäller från 1 januari och kommer fördelas retroaktivt på alla räkningar fram till och med september.

– En del i förhandlingen som vi är väldigt nöjda med är att den retroaktiva hyran fördelas på 6 månader, vilket gör det lite lättare för hyresgästerna. Vi har andra fall där de boende har fått betala allt på en gång, säger Kristoffer Burstedt.

Uppnår inte målet

Ett av Hyresgästföreningens mål med förhandlingarna är att hyran inte ska överstiga 25 procent av en genomsnittlig inkomst efter skatt. Men det kommer man inte uppnå i år.

– Som det har varit nu i några år så ligger hyresutgiften på i genomsnitt 28 procent av inkomsten efter skatt. Vi tror att vi kommer kunna uppnå det målet igen, men inte inom de närmsta två åren.

Förra året var höjningen 1,5 procent. 2021 höjdes hyran med 1,6 procent, och 2020 och 2019 landade det på 2 procent.

Kent Lundén är ny VD för Tyresö Bostäder sedan januari 2023.

Kent Lundén är ny VD för Tyresö Bostäder sedan januari 2023.

Tybo