I stadsdelen Hägersten-Älvsjö är Liljeholmen och Älvsjö centrum de mest brottsutsatta, med narkotikalangning, fylleri, misshandel och ungdomsstök. Även i centrumen i Västertorp och Fruängen är det periodvis stök bland unga.

För att få bukt med problemen samarbetar polisen dagligen med stadens ordningsvakter, berättar Christopher Peyre, kommunpolis vid Skärholmspolisen.

– Vi har mycket nytta av ordningsvakterna i vårt dagliga arbete, även om vi helst skulle se att det blev fler poliser.

Ökad trygghet enligt rapport

Enligt Stockholms stad är ordningsvakterna ett komplement till polisen för att motverka ordningsstörningar och skapa trygghet. I år satsar därför Stockholms stad 101 miljoner på ordningsvakter.

Förra året publicerade staden en undersökning om effekten av mobila ordningsvakter vid Gullmarsplan, Årsta torg, Dalen och Hagsätra.

Rapporten för de olika områdena, som visade mätningar före och efter vakterna, pekade på ganska små förändringar i människors upplevelse av området. Men på en punkt var undersökningen glasklar – de allra flesta ansåg att ordningsvakternas närvaro ökar tryggheten.

Mobila ordningsvakter betyder att vakterna inte är på plats i området hela tiden.

– Vi använder dem där de gör mest nytta. De jobbar utifrån lägesbilder som de delar med polisen, stadsdelarna och andra aktörer, säger säkerhetsstrategen Martin Berg.

Ett komplement

Anna Nellberg Dennis, andra­ vice ordförande vid Polisförbundet, håller med om att ordningsvakter är ett bra komplement till polisen.

Men hon tycker att man ska passa sig för att likställa de två.

– De får 80 timmars utbildning, jämfört med polisens två och ett halvt år. Det är som att sätta en undersköterska där läkaren ska vara.

Behovet beror på att det finns för få poliser, menar hon.

– Jag hade gärna sett att polisen hade möjlighet att patrullera mer och skapa relationer med medborgarna, snarare än att privata säkerhetsföretag gör det. Det hade varit fantastiskt med en snut i varje knut, men vi är inte där än.

– De kan bidra till en känsla av trygghet, men har ett helt annat uppdrag.

Vill se mer brottsförebyggning

Hon menar att orsaken till oroligheter beror på att det ständigt sker rekryteringar till kriminalitet.

– För trygghet på sikt hade vi gärna sett mer resurser till brottsförebyggande arbete – skola, socialtjänst och psykiatri.

Louise Fasth, 27, bodde i Älvsjö i flera år innan hon nyligen flyttade till Fruängen:

– I Älvsjö centrum var det ofta pådrag, med både poliser och ordningsvakter. Orsaken till att de var där gjorde mig orolig men att de var på plats gjorde mig tryggare. Det var positivt att de höll situationen under kontroll tillsammans.

Jimmi Wålbrink, 36, Västertorp:

– Eftersom det är polisbrist är det bra att ordnings­vakterna finns, men det optimala hade varit fler poliser.I Västertorp syns både poliser och ordningsvakter ett par gånger i veckan och nattvandrare är också ute. I vintras var det jättestökigt ett tag men det lugnade ner sig tack vare deras insatser. Hatten av för det!

Roger Andersson, 75, Fruängen:

– Jag ser sällan ordningsvakter i Fruängens centrum och känner dåligt till satsningen på ordningsvakter. Det är skit att ordningsvakter sätts in i stället för poliser. De har inte samma utbildning och inte samma befogenheter. Jag känner mig inte otrygg, men om jag hade gjort det skulle ordningsvakter inte ha hjälpt.