Regionen vill ta över rådgivningen i egen regi, och utreder nu förutsättningarna för det, efter beslut i primärvårdsnämnden.

– Det ger större möjligheter att göra justeringar mot en mer nära vård. Och driver vi rådgivningen i egen regi har sjuksköterskan tillgång till patientens journal, säger primärvårdsregionrådet Christine Lorne (C).

Halvtimmes väntan

Men den politiska oppositionen är kritisk. De pekar på att när andra regioner tagit över har svarstiderna ökat, från tre minuter till över halvtimmen. Det har dessutom blivit dyrare.

– Vi har de kortaste väntetiderna i Sverige och en bra tjänst till medborgarna. Får man vänta för länge i telefon finns risk att man åker in till akuten istället, säger Charlotte Broberg (M), som tycker att en ny upphandling bör göras inför att avtalet med Medhelp går ut.

Men Christine Lorne (C) tycker istället att regionen kan lära av de misstag som varit och göra det bättre i framtiden.

– Vi kommer inte att ta över 1177 innan vi kan garantera bra svarstider, säger hon.

Känner patienten

En tanke är att vårdcentralerna ska ta över sjukvårdsrådgivningen på dagtid.

– Det finns stora vinster med att de som känner patienten och har tillgång till sjukdomshistoriken kan göra bättre hänvisningar, eller ge råd till egenvård, säger Christine Lorne.

Det är i så fall något som välkomnas av Distriktsläkarföreningen, som i en undersökning visat att i Stockholm hänvisas fler patienter till akuten än i andra regioner.

Läkare larmar: 1177 skickar för många till akuten i Stockholm

1177 Vårdguiden i Stockholm har de kortaste svarstiderna – men hänvisar också oftast till akuten. Enkelt, snabbt och lönsamt för dem, men inte alltid det bästa rådet, menar Distriktsläkarföreningen.

1177 Vårdguiden i Region Stockholm hänvisar oftare till akuten jämfört med andra regioner. Det visar en undersökning som Distriktsläkarföreningen gjort, som Svd rapporterat om.

I 39 procent av samtalen gavs rådet att söka akut vård. I de jämförda regionerna hänvisades bara 22–28 procent av patienterna till akuten.

– Men alla som hänvisas åker inte till akuten, och det kanske är tur det, säger Ylva Sandström, distriktsläkare på Trollbäckens vårdcentral till Mitt i. Hon är också ordförande i Stockholms distriktsläkarförening.

Snabbt är lönsamt

I Stockholm drivs 1177 av företaget Medhelp för regionens räkning. De uppges ha den mest effektiva rådgivningen i landet med korta svarstider.

– De får betalt per samtal, vilket är ett incitament för snabb rådgivning. Det lönar sig inte att ta sig tid och till exempel ge råd för egenvård. Det går fortare att hänvisa till akuten, säger hon.

Vårdcentralen bättre rustad

En del i Region Stockholms strategi för sjukvården har varit att få befolkningen att alltid ringa 1177 först, för att hänvisas till rätt vårdnivå. Ett av syftena är att inte belasta akutmottagningarna i onödan.

Ylva Sandström tycker att det rimligaste vore att i stället ringa sin vårdcentral, åtminstone under kontorstid.

– Vi känner ju oftast patienterna, och kan bättre göra en bedömning. Men då måste vi få resurser att ta emot samtalen, säger hon.

Vill ta över

Medhelp hade tänkt sälja 1177-verksamheten till vårdföretaget Kry, men den affären godkänns inte av regionen. De anser inte att Kry, som har flera vårdcentraler i regionen, även kan driva sjukvårdsrådgivningen.

Vänsterpartiet, som varit starkt kritiskt till affären, föreslår att regionen ska ta över 1177 i egen regi.

– Det får vara nog med att lägga regionens tid och pengar på upphandling för att se till att olämpliga företag inte får inflytande över sjukvårdsrådgivningen, säger Jonas Lindberg (V), sjukvårdspolitisk talesperson i ett mejl.

Regin inte viktig

Ylva Sandström tycker inte det viktiga är i vilken regi rådgivningen bedrivs. Hon menar att det över huvud taget är svårt att bedöma patienter på distans.

– Det är jättesvårt att ge adekvata råd per telefon till patienter man aldrig träffat. Jag har svårt att förstå att man väljer att lägga pengar på detta, i stället för på vårdcentralerna, säger hon.

Stockholmarna konsumerar mer vård

Stockholmarna ringer oftare till 1177: 0,72 samtal per invånare under 2020 mot 0,40-0,51 samtal i de jämförda regionerna.

I 33 procent av samtalen gavs råd för egenvård.

I 28 procent av samtalen hänvisades till primärvården (oftast vårdcentralen).

I 39 procent av samtalen hänvisades till akuten, mot 22-28 procent i de jämförda regionerna.

Av dem är 19 procent direkthänvisning till sjukhusakut, 16 procent till närakut och 4 procent till akuten via 112.

Siffrorna avser 2020. Procentandelarna är förhållandevis oförändrade pandemiåret 2020 jämfört med 2019, även om antalet samtal varit högre.

Källa: Stockholms distriktsläkarförening