Det finns två cannabisläkemedel i Sverige som Läkemedelsverket godkänt, ett för att lindra muskelstelhet vid MS och ett för behandling av epilepsi. Inget av dem omfattas av högkostnadsskyddet.

Preparaten ingår heller inte i regionens "Kloka lista" med läkemedel som rekommenderas. De anser inte att cannabis ska användas vid behandling av smärta. Detta då det inte finns tillräckligt med vetenskapliga belägg, samtidigt som risken för biverkningar är stor.

Men det har Aureum Healthcare kommit runt, genom att förskriva läkemedel extempore, vilket innebär att apotek skräddarsyr ett läkemedel till en speciell patient, i det här fallet av olika cannabispreparat.

Medicinska skäl

Extempore-läkemedel ingår alltid i högskostnadsskyddet. Christian Engström, presskontakt vid Aureum Healthcare, håller dock inte med om att de rundat lagstiftningen:

– Vi förskriver av medicinska skäl. Det finns ingen registrerad medicin mot smärta som är cannabisbaserad, och då återstår extempore, säger han.

Regionen menar dock att det finns brister i klinikens journalföring: det inte går att utläsa om förskrivningen är medicinskt motiverad, eller vilka andra läkemedel mot smärta som patienterna prövat.

– De har inte kunnat förklara de förskrivningar som gjorts, och därför har vi stängt av arbetsplatskoden temporärt. Vi har gjort en utredning som skickats till Socialstyrelsen, och det är de som avgör frågan, säger Magnus Thyberg vid hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Får stänga

Arbetsplatskoden upphör att gälla den 10 oktober. Efter det datumet får patienterna själva stå för hela kostnaden för läkemedlen.

Enligt kliniken innebär det i praktiken att de får stänga.

Sedan kliniken öppnade förra sommaren har Region Stockholm betalat ut 7,7 miljoner kronor i subventioner för läkemedel som skrivits ut på kliniken.

Aureum Healthcare uppger att de stämt Region Stockholm. Dessutom har de gjort en anmälan enligt Lex Maria då de anser att det finns "risk för allvarlig vårdskada" för deras patienter.

Vad säger du till klinikens patienter som nu är oroliga att inte få sin medicin?

– Vi har ett stort vårdutbud i regionen, och det är såklart viktigt att patienter får den vård de behöver. Den här kliniken har inte avtal med oss, så det är inte vi som ansvarar för den. Men vi ansvarar för läkemedelsförskrivningarna och behöver säkerställa att de går rätt till, säger Magnus Thyberg.

Har inte råd

Men Christian Engström menar att deras patienter har nått vägs ände inom den vård regionen erbjuder:

– Opiater funkar inte vid långvarig smärta, de är beroendeframkallande och har svåra biverkningar. När patienter provar cannabis fungerar det oftast bra, säger han.

Utan subventioner kan medicinen kosta 3 000 kronor i månaden.

– De som gått på opiater länge har ofta sjukersättning. De kommer inte att ha råd med det, säger han.