2022 blev ett långt bättre år än väntat för Region Stockholm, i alla fall sett till ekonomin.

Man hade budgeterat för ett resultat på 142 miljoner kronor, men landade på 4 965 miljoner kronor. Och det trots att biljettintäkterna i kollektivtrafiken ligger 1 753 miljoner kronor under budget.

Det visar det preliminära årsresultatet för 2022.

Mer i skatt

Den största anledningen är att skatteintäkterna ökat kraftigt samtidigt som regionen fått stora statsbidrag, inte minst för covidvården.

Resultatet motsvarar 5,4 procent av regionens budget. För att anses ha god ekonomisk hushållning räcker det med 2 procent, enligt Sveriges kommuner och regioner, SKR.

Negativt nästa år

2023 ser mörkare ut, främst på grund av att inflationen gör att kostnaderna för pensionerna ökar kraftigt. Samtidigt minskar statsbidragen.

I den budget som regionens mittenstyre står bakom för 2023 räknar man med ett negativt resultat på 3,5 miljarder. Totalt omsluter den 123 miljarder.