Vaxholms stad har låtit undersöka sin bygglovsavdelning. I en rapport från konsultfirman Startpoint konstaterar man att kommunen de senaste åren haft svårt att handlägga bygglov så snabbt som lagen kräver och ligger efter med tillsynsärenden.

Det gör Vaxholmsborna missnöjda. Även bland personalen pyr missnöje.

Misstro mellan anställda och ledning

Ändå har avdelningen vuxit de senaste åren samtidigt som antalet ärenden inte förändrats nämnvärt. I jämförelse med fem andra likvärdiga kommuner, däribland Österåker, var Vaxholm en av de som hade lägst antal ärenden per handläggare under åren 2017-2019.

I intervjuer med ansvariga politiker, chefer och personal avslöjas att förtroendet mellan parterna är lågt och vissa uppfattar att avdelningen är toppstyrd – ändå upp till kommunchefen.

Sammanhållningen på avdelningen är det också si och så med och det är brist på gemensamma rutiner: ”Alla jobbar olika” uppger någon. ”Alla är arga på varandra, och det är mycket duster kring bedömningar” heter det i ett annat uttalande och ”Det är nästan slagsmål på mötena”.

”Ska inte hjälpa kunderna”

När det gäller service tycker både politiker och anställda att man är mer myndighet än serviceorganisation för medborgarna.

”Man kan tolka lagen olika hårt. Här är vi ganska hårda” anser någon.

”I min gamla kommun så var inställningen att vi ska hjälpa kunden, så är det inte här” anser en annan.