Vägbygget längs Granhammarsvägen går in i slutfasen. Foto: Stefan Källstigen

Ramp byggs vid Granhammarsvägen

Kommunstyrelsen har tagit beslut att en ramp ska byggas vid Granhammarsvägen för dig som går eller cyklar. Det hela beräknas kosta 750 000 kronor. Pengar till detta tar kommunstyrelsen från sina pott för oförutsedda utgifter.

  • Publicerad 09:42, 23 nov 2021

Vid kommunstyrelsens senaste möte togs ett beslut som berör bygget längs Granhammarsvägen.

I syfte att skapa en koppling mellan övergångsstället i korsningen Mätarvägen/Granhammarsvägen och den gångbana som leder till viadukten vid Granhammarsvägen så måste en ramp för gång- och cykeltrafik byggas.

Samhällsbyggnadskontoret får i uppdrag att utforma denna och sedan också se till att den byggs. Det hela beräknas kosta 750 000 kronor. Pengar till detta tar kommunstyrelsen från sina pott för oförutsedda utgifter.

Tjugo personer borta från Finnstaskolan

Rekordhög sjukfrånvaro inom skolan: "Det finns inga vikarier" Covid-19 och den rekordsnabba spridningen av omikronvarianten har drabbat Upplands-Bros skolor och förskolor hårt. Just nu är en omfattande del av skolpersonalen hemma i sjukdom eller i karantän.måndag 17/1 17:04