Beslutet fattades tidigare i veckan av kommunens krisledningsnämnd, efter att en snabbutredning visat att kommunen nu har laglig rätt att forsla bort alla sopor från gropen då soporna riskerar bli en hälsofara för både människa och miljö om de skulle börja brinna igen.

Botkyrka kommun har haft höga krav på aktören som ska få i uppdrag att ta hand om sophögarna. Inte bara ska de fraktas bort, utan de ska även sorteras och återvinnas på rätt sätt, konstaterar Ebba Östlin (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Allt det som Think Pink inte gjorde, säger hon.

Avvaktar avslut

Vid tiden för när den här tidningen går till tryck har Ragn-Sells, företaget som kommunen valt att ålägga uppdraget, inte skrivit på avtalet, men presschefen Emma Ranerfors menar att det är något man ser över.

"Vi avvaktar nu avslut i upphandlingsprocessen. Skulle vi vara de som skriver avtal med kommunen berättar vi gärna om arbetet då", skriver hon i ett mejl till Mitt i.

Borta senast 12 december

Om Ragn-Sells skriver på avtalet, får de sedan fyra veckor på sig att förbereda sig på arbetet, bland annat rigga säkerhetsanordningar för att minimera risker.

– Försiktighetsåtgärder kommer behöva längs med arbetets gång, eftersom vi inte vet vad som finns i högarna. Men vår ambition är att den lilla högen ska vara borta senast den 12 december, och den stora högen i april, säger Ebba Östlin.

Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att 200 miljoner kronor ska avvaras för att finansiera bortforslingen av soporna. Pengarna ska sedan eftersökas hos felande aktör.

Riskerar det här att kosta mer än så?

– Ingen kan veta vad den slutgiltiga räkningen kommer bli, eftersom ingen förutom de ansvariga vet vad som finns i eller under sophögen. I andra kommuner har det visat sig att man har grävt ner avfall, till exempel. Kostnaden stäms av under arbetets gång, men enligt de sakkunnigas bedömning bör det ligga under det tak som fullmäktige satt på 200 miljoner, säger Ebba Östlin.