Foto: Piritta Lutz

Räddningstjänsten lämnar sopberget i Kagghamra

Efter tre månaders arbete. Nu avslutar räddningstjänsten sin insats vid sopbranden i Kagghamra.

  • Publicerad 09:15, 25 mar 2021

Vi vill inte ge några falska förhoppningar, utan detta kommer vara en process som riskerar att ta flera år

Räddningstjänsten avslutar insatsen vid sopberget i Kagghamra i dag, torsdag, efter att ha varit på plats i tre månader.

Anledningen är att sophögen sedan, mitten av februari, är täkt av sand. Detta gör att räddningstjänsten bedömer att det inte råder någon akut risk för skred, röken är tyglad och att det inte finns någon risk för "plötsligt accelererande brandutveckling".

Fortsatt risk

I en skrivelse till verksamhetsutövaren, NMT Think Pink, och markägaren uppmanar räddningstjänsten till försiktighet vid efterarbetet.

Man konstaterar bland annat att det fortfarande glöder bland soporna, och att om man beslutar att ta hand om sophögen finns det risk att skräpet åter igen börjar brinna.

Räddningstjänsten konstaterar också att sanden som nu täcker branden inte kan stå emot stora mängder regn, och att kraftig nederbörd riskerar att urlaka de farliga ämnena som finns bland soporna, vidare ut.

Kommunen kan betala

Men vad som händer efter att räddningstjänsten lämnat återstår att se.

Turerna kring vem som bär ansvaret för efterarbetet har varit många och långa. Senast meddelade Botkyrka kommun att de är beredda att gå in och täcka kostnaderna för efterarbetet av sopberget i Kagghamra, om inte markägaren eller företaget tar det på sig. Pengar som kommunen i så fall kommer kräva tillbaka från företaget eller markägaren.

Både Botkyrka kommun och länsstyrelsen har tagit del av informationen från räddningstjänsten, vilka meddelar att även de ska vidta flera åtgärder i efterarbetet.

Bland annat ska man fortsätta provta luften kring sopberget. Det samma gäller grundvattnet, ytvattnet och marken för att se hur de har påverkats av branden.

– Vi vill inte ge några falska förhoppningar, utan detta kommer vara en process som riskerar att ta flera år. Dock ska vi göra allt vi kan för att i detta akuta skede minimera riskerna för miljö och människor, säger samhällsbyggnadsdirektör Carina Molin, i ett uttalande.

Detta konstaterar räddningstjänsten

• Det glöder fortfarande bland soporna.

• Om man tar bort sophögen finns det risk att det börja brinna igen, och att en sådan bortförsling bör ske under försiktighet och kräver nogrann planering.

• Det finns miljö- och hälsofarliga ämnen bland soporna, och sanden som täcker berget står inte pall mot stora mängder nederbörd. Risk finns att regn lakar ur ämnena på sin väg ut genom högen.

• Rökutvecklingen har avstannat. Men gaser sprider sig fortfarande kring sophögen, och räddningstjänsten uppmanar folk att hålla sig borta från högen. Man bör heller inte befinna sig ovanpå högen, då sandtäckningen inte är gjort för att bära en längre tid. Den bör därför också regelbundet ses över för att säkerställa att den fyller sin funktion.

Visa merVisa mindre

Detta kommer kommunen och länsstyrelsen att göra

• Genomgående mäta temperaturen i sophögen.

• Vattna sandhögen för att säkerställa att sandtäcket inte skadas eller ny rökutveckling uppstår.

• Provta mark, vatten och luft.

• Samordna myndigheter som ska se över risker för djurs hälsa och påverkan på grödor, foder, bete och livsmedel. Risker inför betessläpp i maj är prioriterat.

Visa merVisa mindre