Huvudscenariot i Migrationsverkets senaste prognos från i juli är att 55 000 personer från Ukraina söker skydd i Sverige under 2022.

Hittills har omkring 48 000 personer sökt asyl eller skydd enligt massflyktsdirektivet, som är ett europeiskt direktiv vid tillströmning av skyddssökande.

– Av alla ansökningar så har vi hittills beviljat asyl eller skydd enligt massflyktsdirektivet till drygt 44 000 personer, berättar Karin Andrén vid Migrationsverkets presstjänst via mejl.

Hur många som faktiskt kommer att anlända till Sverige innan året är slut är fortsatt oklart, men en ny prognos är att vänta den 23 november.

En prövande tid

Sedan den 1 juli har Sveriges kommuner övertagit ansvaret för att ordna boende åt personer som söker skydd.

– Det kan dock ta upp till en månad innan en person får ett erbjudande om bostad från kommunen, så under tiden får de bo i Migrationsverkets tillfälliga boenden.

Majoriteten av ukrainarna lyckas myndigheterna fånga upp, även om det finns en liten mängd som avviker.

– Cirka 6 000 ukrainska medborgare som sökt asyl eller skydd enligt massflyktsdirektivet har under året registrerats som självmant utresta. Knappt 500 har avvikit helt, vi vet dock inte om de rest till Ukraina eller något annat land, säger Karin Andrén.

För de som stannar i Sverige väntar en prövande tid. Dagersättningen uppgår som mest till 71 kronor per dag.

Nivån på dagersättningen regleras i en förordning som riksdag och regering beslutar om. Vi tillgodoser de behov som gäller, säger Karin Andrén.