Efter höstens infekterade strid om fjärrvärmenätet i norra Botkyrka har Södertörns fjärrvärme, SFAB, meddelat att 84 procent av kunderna har beslutat sig att ansluta sig till det nya nätet som planeras i området.

Detta efter att de åtagit sig att betala för nya ledningar inom den egna tomtgränsen. Förhoppningen är att återansluta fastigheterna till det renoverade fjärrvärmenätet till våren 2024.

Samtidigt varnar bolaget för att priset på fjärrvärme kan skjuta i höjden vid den årliga prisjusteringen som sker vid årsskiftet. Mer information om detta kommer fjärrvärmebolaget meddela till hösten.