Tänk så det kan slumpa sig. I slutet av november 2019 träffade Mitt i Bålsta Gunnar Klum. Han hade då nyligen utsetts till mottagare av Håbo Kommuns kulturstipendium på 25 000 kronor. Detta för sitt jobb som dirigent för Bålsta kammarkör.

– Gunnar Klum får Håbo kulturstipendium för att få möjlighet att utveckla en ny sida i sitt konstnärskap som dirigent. Det bidrar i sin tur till Bålsta kammarkörs utveckling, vilket kommer deltagare i kören, musiklivet och hela kommunen till gagn, sa Jytte Rüdiger förvaltningschef på kultur- och fritidsförvaltningen, då.

Nu, nästan exakt två år senare, är Gunnar Klum aktuell igen. Äntligen, skulle han nog säga. Åtminstone är det lätt att tolka hans känslor så när han beskriver hur det har varit att leda en kör under en pandemi som gjorde det omöjligt att komma samman.

En otrolig lättnad

– Mycket av körverksamhet handlar om att man får träffas. Det känns som en otrolig lättnad att vi får göra det igen efter pandemin. En i kören sa att hon har mått fysiskt dåligt av att inte få sjunga och jag förstår henne, berättar han och beskriver därefter den digitala utmaningen man stod inför när man ändå skulle försöka hålla liv i rösterna trots det påtvingade avståndet.

– Jag jobbade med mina sångare så gott det gick, via Zoom. Jag hade en stämma i taget som jag jobbade med och det blir ganska frustrerande i längden. På grund av förseningen så kom ju vissa in sent. Det lät inte klokt när de försökte sjunga tillsammans, skrattar han.

Vill möta publiken

Nu låter det som det ska. Eller åtminstone ska det göra det inom kort, närmare bestämt första advent. Nu har nämligen kören åter samlats för att öva inför det som är anledningen till att Gunnar hör av sig till Mitt i Bålsta.

– Jag känner att efter pandemin kan det kanske vara läge att slå ett slag för folk att komma ut och möta oss igen. Vi vill möta vår kära publik efter att ha varit i ide och den första advent har vi en möjlighet att fira tillsammans.

Med Håbo Pastorat har Bålsta kammarkör skapat en tradition med just dessa konserter. En ung tradition må vara, den har bara ett par år på nacken, men en tradition likafullt. En skör tradition dock, vilket pandemin visade.

Bach och Mozart

I fjol blev den ju inte av, av naturliga skäl. Nu återkommer man och då vill man göra det större och bättre än någonsin tidigare, vilket bland annat är möjligt tack vare ett projektbidrag från Håbo kommun.

Det blir bland annat Jauchzet Frohlocket av Johann Sebastian Bach, ett stycke känt från filmen Juloratoriet samt typiska adventssånger som Otto Olssons Advent. Dessutom kommer publiken bjudas in till sång innan allt avslutas med Kröningsmässan av Wolfgang Amadeus Mozart

Den 28 november klockan 15 är det dags i Skokloster Kyrka och vid sidan av kören kommer det stå fyra solister med tunga meriter.

Nyligen prisad

Det handlar till att börja med om mezzosopranen Elisabeth Leyzer och baryton Håkan Ekenäs. Den förstnämnde har bland annat haft rollen som Kate Pinkerton i Puccinis Madame Butterfly på Kungliga Operan, där hon även deltog i deras nyårskonsert. I januari 2022 gör hon rollen som Brangäne i Tristan och Isolde på kulturhuset Spira i Jönköping.

Ekenäs å sin sida har sjungit i en mängd länder, som Sverige, England,Japan, Kina, Norge, Tyskland och Italien.

Dessutom tillkommer Mattias Gunn-ari, solist vid Kungliga Operan och Hanna Wåhlin, nyligen prisad med Joel Berglunds stipendiet från Operasolisterna och Stenhammar-priset i den internationella Stenhammartävlingen

– De har alla kopplingar till Kungliga Operan, så de är riktigt, riktigt duktiga. Det viktiga är att man tar kontakt med folk. Mejl fungerar inte. Jag kanske är en utdöende art, men jag måste få prata och beskriva i målande visioner om konserten och de vackra omgivningarna kring slottet, så det har varit mycket telefonsamtal, slår Klum fast med ett skratt.

– Det gäller att vara ute i god tid när det gäller att få en proffsorkester och toppsolister till adventstider så jag ringde till de tänkta solisterna redan innan restriktionerna lyftes.

Kan lära sig

Proffsorkester? Ja, det var just det. Förutom solisterna blir det alltså en 18 man stor orkester som stöttar och om det inte räckte med de fyra solisterna kommer dessutom kören förstärkas ytterligare.

– Denna konsert är en stor satsning och just detta tillfälle kommer unga sångare från operaskolan och deltar. De kommer ut och får jobb och därmed får kören en vidareutbildning genom att få stå och sjunga sida vid sida med dem.  Och just den här delen möjliggörs genom ett bidrag av kommunen. Alla gynnas av detta.

– Jag har uppmanat att de ska fråga ut de här sångarna och lära sig av dem. Ta chansen.

I samband med att Mitt i Bålsta träff-ade Gunnar Klum förra gången kom han med en uppmaning till männen i Håbo, nämligen att de skulle ”våga testa körsång.”

Nu har han nya uppmaningar och den här gången riktar han sig till en annan ålderskategori än den han oftast arbetar med.

– Man behöver generationsskiften i en kör. Vi har fått in några yngre, men vi skulle vilja att fler får uppleva den klass-iska musiken. Det krävs lite arbete för att komma in i det, men det är värt det, säger han och upprepar därefter något han sa senast.

– Kommer de bara på en körövning så löser sig resten.

Daniel Sjöberg

daniel.sjoberg@mitti.se

08-550 550 16